A2 hos S-Blommor

S-Blommor i Stockholm har sedan 30 år levererat blommor till dagligvaruhandeln. Framgångskonceptet har varit att låta egna säljare sköta blomavdelningen i de butiker som man samarbetar med, det som vi kallar för en Shop in Shop.

Idag ser ett 40-tal säljare till att ca 200 butiker i Stockholms-området har fräscha blomavdelningar med ett tilltalande sortiment. Från lagret i Stängselboda, strax norr om Stockholm, levereras mellan 15 000 och 58 000 buketter per vecka beroende på säsong. Inför julen som är S-Blommor i Stockholms högsäsong arrangeras hela 150 000 julgrupper.

S-Blommors säljare sköter huvudsakligen orderhanteringen gentemot sina butiker med hjälp av en mobil enhet. På lagret plockas dagens leveranser och registreras som en order i den mobila enheten. Ordertagningen sker off-line för att undvika problem med wifi-skugga men all information i den mobila enheten synkroniseras med A2-systemet innan säljaren lämnar lagret.

I butiken registrerar säljaren, i den mobila enheten, eventuella returer av de varor som kasseras och en kvittens på returen skrivs och lämnas till kunden.

Förutom den mobila ordertagningen använder S-Blommor A2-systemet för allt från inköp av varor till fakturering av all försäljning. Med hjälp av de kraftfulla statistik-funktionerna analyseras utfallet från försäljningen baserat på en rad parametrar.

Förutom S-Blommor i Stockholm används A2 av Rydells, S-Blommor i Falun, S-Blommor i Gävle samt S-Blommor i Bohuslän.

Läs mer om A2-Affärssystem

Läs mer om A2-Mobil

A2 Weborder hos S-Blommor

A2 Weborder är fullt integrerat med S-Blommors affärssystem A2. All informations administreras inifrån S-Blommors A2 Backoffice-system.

Webordersystemet är en del av den Applitron's integrerade e-handelsplattform som i S-Blommors fall bygger på ett egenutvecklat webordersystem integrerat med en A2 Backoffice-lösning. All registervård av kunder, artiklar samt priser sker i backoffice-lösningen som en del av de dagliga rutiner som ligger till grund även för övrig försäljningsverksamhet. Ordrar som registreras i webordermodulen landar direkt i backofficesystemet och slussas automatiskt vidare till de olika avdelningar som skall färdigställa leveransen.

Genom införandet av e-handelslösningen räknar S-Blommor i Stockholm med att kunna effektivisera försäljning till de utvalda kundsegmenten, öka försäljningen av merförsäljningsprodukter samt knyta nya kunder till sig.

Läs mer om A2-Weborder