A2 – Mobil

A2-mobil är ett system för integrering av mobila fysiska enheter med ett ekonomisystem. Det finns "appar", applikationer, för Apple's IOS, ipad och iphone och Android. Dessa kan vara av online eller batch-typ. Exempel är utleveranser, inleveranser eller inventeringar. A2-mobil ger även möjlighet till statistik eftersom dataväxeln kan lagra genomfluten data. Denna statistik kan styras direkt av slutanvändaren. A2-mobil finns som "moln"-tjänst men kan om så krävs köras på egen server. A2-mobil kan anpassas till alla ekonomisystem som kan hantera importer och exporter av data. Ett alternativ är om dokumenterat API finns eller om man har tillgång till systemet på källkodsnivå.

Mobila enheter

Meningen med A2-mobil är att vara en generell, säker och förutsägbar koppling till mobila enheter, för varje affärssystem. Systemet har även en  databas för att säkerställa att all data kan utbytas på ett konsistent sätt d.v.s. att alla data som väl överförs till affärssystemet är komplett, oförvanskad och skyddad.

Applikationer

De mobila enheterna är inte bara datainsamlare de kan och utformas till att lösa hela affärsprocesser. Exempelvis ger Shop-in-shop en fältsäljare ett komplett redskap för order, leverans, retur och uppföljning eller som i Amelia - utleverans som hanterar plockning av kundorder.

Morphic Zuccini

Teknik för Shop-in-shop

Vid synkronisering med A2 utbyts order, artikel, pris och kundinformation. I samband med synkroniseringen kan även den mobila enhetens programvara uppdateras. Kommunikationen med A2 sker via wlan vilket gör användaren fri att synkronisera ute i fält, under förutsättning att trådlöst internet finns tillgängligt. Det finns även mobila wlan, AP, som fungerar via ”mobilt bredband”. För de som uteslutande vill synkronisera via mobilnätet finns speciella handterminaler med inbyggt modem.