A2-Affärssystem

A2 innehåller stöd för de flesta av företagets affärsprocesser. Moduler finns för Order, Inköp, Varulager, Fakturering, Reskontrahantering, Redovisning, Interaktiv statistik samt Projekt och Tidsredovisning. 

Applikationen finns i olika bransch-anpassningar för bland annat verksamheter med shop-in-shop verksamhet. En variant har använts av taxinäringen i Stockholm och Göteborg, med en mycket stor mängd transaktioner varje dag.

Modern teknik

A2 är inte bara ett avancerat ERP-system utan även en plattform för utveckling av skräddarsydda lösningar för kunder med speciella behov. Det har full anpassningsbarhet för att fungera för varje kund. Många smarta lösningar finns i ramverket bakom som skapar ekonomiska förutsättningar för att snabbt ta fram nya funktioner på et säkert sätt. A2 körs i java och kan därmed köras i de flesta operativsystem. Olika användargränssnitt, t.ex. Swing, API, webb, används för att få en väl fungerande användarupplevelse. Integration med andra system, där så behövs, är väl förberett..

Full anpassningsbarhet

A2 är en konsultprodukt baserad på egenutvecklad kod och "open source", vilket gör det möjligt att helt anpassa systemet efter kundens önskemål. Några större licensbegränsningar finns inte. Det fungerar i alla Java-kompatibla operativsystem, det vill säga alla moderna Unix-, Windows- och MacOS-system. Det är också möjligt att köra i blandad miljö, det vill säga där olika operativsystem används.

Integritet

I A2 kan utseende och informationsmängd begränsas beroende på användare eller plats. Behörighet att utföra olika operationer styrs enkelt av administratören. Alla transaktioner lagras i transaktionslogg och kan enkelt analyseras.

A2 utvecklades med fokus på säker hantering av stora dataflöden och har därför fått smarta funktioner för snabb felavhjälpning genom att automatiskt känna igen fel och för att automatiskt åtgärda dem. Systemen behöver ej stoppas på grund av korrupt data. Systemet säkrar korrekt registrering av data även då det belastas med stora datavolymer eller körs via mobil uppkoppling. A2 kommunicerar krypterat med sina servrar.

Smidig hantering

A2 är lätt att arbeta med och underlättar administrationen på många sätt. Registret tillåter valfria attribut, vilket ger flexibiliteten att registrera vad som helst som är av intresse. A2 är inte bara bra på att registrera information, utan även på att söka och bearbeta information. Systemet har genomgående sökmöjligheter genom QBE (Query by Example), vilket tillåter sökning på allt i alla kombinationer i en vy. Även länkad information eller sökningar över hela systemet är möjligt. Användaren kan själv ställa in hur information och listor skall visas och sorteras. A2 gör automatiskt länkningar genom systemet, så att man snabbt kan navigera mellan relaterade funktioner. Länkningen är också anpassningsbar. Vanligt återkommande rutiner kan automatiseras för att spara tid och ge tätare uppdatering av databaser och saldon. A2 bearbetar data och presenterar statistik i ett interaktivt gränssnitt, vilket ger fina möjligheter att utforska siffrorna. Inaktuella data kompakteras för att spara plats och ge snabbhet och ändå ge underlag för statistik.

Integration med andra system

A2 kan lätt integreras med andra system, både genom direktkontakt och integrering i A2:s gränssnitt eller genom export av filer i kompatibla format. Vi hjälper gärna till med att skapa de kopplingar som behövs, om vi inte redan har en koppling mellan de aktuella systemen. A2 körs lika väl i ditt lokala nätverk som via internetanslutning och kommunicerar krypterat med sina servrar. Användarautentisering och inställningar kan hanteras via LDAP eller annan katalogtjänst som t.ex. Microsoft's "Active Directory".