Standard ERP by HansaWorld

Kärnan i Standard ERP utgörs av funktionalitet för bokföring, order & lagerhantering, tillverkning och projekthantering. Genom att utöver detta ha stöd för CRM, e-post, dokumenthantering, grafiska kalendrar och scheman samt forum, är Standard ERP en unik lösning där all funktionalitet är integrerad.

Utöver de ovan nämnda finns en mängd moduler för specifika branscher med samma möjligheter till integration. Med banbrytande teknologi görs funktionaliteten tillgänglig i hela din organisation och bortom den vilket minskar kostnaderna för dyra integrationer mot andra system och ger marknadens lägsta "cost of ownership".

Utöver CRM, order-, lager-, ekonomirutiner  erbjuder Standard ERP

  • Integrationsmöjligheter till e-handelslösningar

  • Ett stort antal branschspecifika helhetslösningar

  • Mobilitet som ger tillgång till programmet på surfplattor och telefoner    

  • Ett stort antal molntjänster

Kontakta oss om Standard ERP

Plattformsoberoende 

Med Standard ERP kan du fritt välja vilken IT-infrastruktur du önskar. Servern är i normalfallet molnbaserad och som användare kan du välja en arbetsplats  med Windows, Mac OSX, Unix eller Linux och utöver dessa logga in från surfplattor och smartphones med Android, Windows 8, iOS eller från en webbläsare.

Denna flexibilitet ger dig möjligheten att komma åt din affärsdata oavsett var du befinner dig. Information från flera kontor och/eller butiker i ett eller flera länder kan lagra information i samma databas och få ut rapporter i realtid.

Kontakta oss om Standard ERP

Branscher

Nedan följer några av de branscher Standard ERP lämpar sig för. 

Grossistföretag

Rutinerna med Säljorder i Standard ERP har utformats för att de ska vara snabba och för att användaren ska kunna initiera aktiviteter från den här delen av programmet, t.ex. utleveranser och fakturering, proformafakturor och inköpsordrar som är sammanlänkade med säljordern. Vid orderläggningen har användaren, genom Standard ERPs Artikelstatus-funktion,  full överblick över artiklarnas lagerstatuts.

Flexibel prissättning genom prislistor samt rabattmatriser ger möjlighet att möta de flesta prissättningsscenarion.

I inköpsmodulen finns alla funktioner man behöver, som stöd för inköp baserat på aktuell lagerstatus, beställningspunkter samt ledtider. Möjlighet finns även att basera inköpen på framtida försäljningsprognoser.

Integrationen i Standard ERP förbättrar och förenklar lagerhanteringen inom de flesta grossistverksamheter. Med den integrerade lagermodulen hanterar du serienummer, batchnummer och varianthantering. Dessutom tillåts artikelstyrning över flera lagerplatser.

Kontakta oss om Standard ERP

 

Producerande företag

Traditionell mjukvara för produktion var ett separat paket eller en självständig funktionsmodul i en typ av ERP lösning. Nivån av administrationsbehoven var hög och rapporteringen tog lång tid.

Standard ERP har en annorlunda infallsvinkel för att stödja produktionen. Integrationen med andra processer gör att informationen som stödjer produktionen blir väldigt effektiv. Den använder samma princip som andra moduler och processer vilket gör det väldigt enkelt att lägga till produktion till befintlig installation.

Du kommer att ha möjlighet att att köra alla standardproduktioner med teknisk bas, produktionslogistik, planering och schemaläggning. Utöver detta kommer du att se hur enkelt det är att hantera och spåra batchar och serienummer. En del av stödet i kvalitetshanteringsprocesserna gör att det är enkelt att spåra arbetstimmar och produktivitet genom CRM integrationen. Du kan även enkelt få en väldigt detaljerad förkalkylering och andra statistikrapporter som annars tar lång tid att skapa i en konkurrerande lösning.

Kontakta oss om Standard ERP

 

Tjänsteföretag

Hur kan du vara effektiv samt erbjuda dina kunder hög kvalitet på dina tjänster? Gedigen erfarenhet på det här området gör att vi kan erbjuda dig ett enkelt och effektivt sätt att hantera resurser, planera tid och genomföra projektplanering på.

  • Genom att använda Standard ERPs Kalender och Agenda kan du få kontroll över dina anställda samt den tid som lagts ner på respektive uppgift och projekt.

  • Standard ERP CRM (Customer Relationship Management) hjälper dig att lära känna dina kunder bättre genom att förse dig med full historik av deras behov och dina tidigare erfarenheter av kunden.

  • Standard ERP Projekt gör det möjligt för dig att enkelt sköta resurser såsom ekonomiska investeringar, material och anställdas spenderade tid på olika projekt.

I Standard ERPs får du dessa funktioner i ett integrerat system. Att ha allt samlat gör det förutsägbart, tillgängligt och enkelt att använda – det hjälper dig att ha kontroll.

Standard ERP kan köras på alla större operativsystem såsom Windows, Linux och OSX samt på smartphones och surfplattor (iOS, Windows 8 och Android). Det har också stöd för obegränsat antal valutor och det finns möjlighet att konsolidera bokföring mellan samtliga bolag i företagsgrupper.

Över 78 000 organisationer världen över använder HansaWorlds produkter som sträcker sig från en till flera hundra användare.

Kontakta oss om Standard ERP