Med Standard ERP kan du välja fritt vilken IT-infrastruktur du önskar. Som server kan du använda en dator med Windows, Mac OSX, Unix eller Linux och användarna kan utöver dessa logga in från surfplattor och smartphones med Android, Windows8, iOS eller från en webbläsare.

Denna flexibilitet ger dig möjligheten att komma åt din affärsdata oavsett var du befinner dig. Information från flera kontor och/eller butiker i ett eller flera länder kan lagra information i samma databas och få ut rapporter i realtid.