Övriga produkter

Applitron har valt ut ett antal samarbetspartners med specialkompetens inom vissa områden. Det kan gälla e-fakturering, fakturascanning etcetera där vi bedömt att vi tillsammans med våra partners ger våra kunder en bättre helhetslösning genom att skapa integrationer mellan våra produkter.

E-fakturering

Direkt från Standard ERP’s faktureringsrutiner skickas företagets fakturor i digitalt format till vår samarbetspartner Scancloud. Lönsamt och arbetsbesparande.

Kontakta oss om E-fakturering

Leverantörsfakturascanning

När det gäller leverantörsfakturor skannar vi papper, tolkar och verifierar pappers- och PDF fakturor, samt tar emot samtliga på marknaden förekommande format av e-fakturor.

Fakturorna hamnar direkt i Standard ERP’s leverantörsfakturaregister i väntan på att bli attesterade från det webbaserade attesteringssystemet.

Leverantörsfakturascanning lönar sig för företag där attestpersonerna sitter på geografiskt skilda platser eller/och där företaget har stora leverantörsfakturavolymer.

Även här har vi valt att samarbeta med Scancloud.

Kontakta oss om Leverantörsfakturascanning.

Fraktsedelshantering

När du slutför utleveransen i Standard ERP kan du direkt göra beställningen av hämtning från din logistikpartner. Återrapportering av tracking-numret sker automatiskt och du kan, utan att lämna Standard EPR hålla koll på frakten.

Lösningen bygger på en integration med Unifaun.

Kontakta oss om Fraktsedelshantering

Business Intelligence

För de användare av Standard ERP som vill gör djupare analyser av den data som finns i ERP-systemens databaser erbjuder Applitron en brygga för koppling till externa BI-system. Bryggan kan användas mot de flesta produkter på marknaden. själva har vi valt att erbjuda våra kunder  Smartview by HansaWorld.

Kontakta oss om Business Intelligence

Delivery Management

Consignor är ett delivery management system som kopplar ihop kunderna med leverantörens lager på ett så effektivt sätt som möjligt. Med hjälp av en Standard ERPs by HansaWorlds standardintegration med Consignor får leverantören och kunder alltid samma högkvalitativa upplevelse när en frakt bokas eller när kunden får en leverans, oavsett vilken kombination av transportörtjänster som valts.

Consignor är en standardprogramvara. Det innebär att all deras programvarulösningar finns tillgängliga för samtliga Consignor-användare. Oavsett om man har många eller bara ett par försändelser är behoven ofta de samma. Majoriteten av Consignors kunder använder Consignor för standardbehov, men Consignor kan även anpassas efter vilka unika transportbehov som helst.

Hosting

Applitron erbjuder, i egen regi, sina Standard ERP-  och HansaWorld-kunder en kostnadseffektiv, skalbar och säker lösning för “hosting” och “backup”. Tack vare Standard ERP's effektiva kommunikationssätt kan hela Standard ERP's servermiljö läggas på en av våra servrar utan att tappa prestanda. Kommunikationen mellan användarna och servern sker via en krypterad internetuppkoppling.

Kontakta oss om Hosting