Hapfind

Behöver er organisation ett verktyg för att hantera och presentera era aktiviteter/event? Hapfind är den perfekta lösning för just detta.

Vad är Hapfind?

Hapfind är ett system som ger organisationer möjlighet att på ett effektivt sätt presentera planerade aktiviteter för sina besökare eller medlemmar. På webben eller i användarens mobil.

Hapfind vänder sig till alla organisationer som vill nå ut med information om sina aktiviteter via moderna kanaler - idrottsföreningar, musikföreningar, församlingar, friluftsorganisationer eller kommuner för att ta några exempel. Hapfind är helt anpassningsbart vad gäller layout och innehåll.  

Vem använder Hapfind?

Med Hapfind kan varje organisation få sitt "egna" system med kundunika anpassningar i layout och funktionalitet.

Hapfind-användare kan bläddra genom att använda sin mobiltelefon eller via webben för att söka efter saker att göra i deras närhet eller på någon annan plats. Sökningen utförs av användare som anger plats, datum och kategori för de aktiviteter som kan vara av intresse. Användaren kan få aktiviteterna presenterade i antingen en kart- eller list-vy. Systemet kan även hantera platsinformation för t.ex. butiker eller försäljningsställen i en kedja.

Hur underhålls Hapfind?

Hapfind bygger på att organisationens aktiviteter registreras i administrationsportalen. För att göra aktiviteterna sök- och presenterbara på hemsidan behövs information om Vad, Var och När.

Arbetet i administrationsportalen är enkelt. Finns ditt budskap i digital form sedan tidigare så kan du enkelt föra över den till Hapfind med Klipp och Klistra.  Om inte, så lägger du in den via administrationsportalens formulär.

Testa Hapfind i vår testdatabas.