Jordelit

Svensk Jordelit har sedan starten år 1979 haft en mycket positiv utveckling som till stor del beror på att vi varit lyckosamma och fått jobba med de största och bästa leverantörerna från såväl Europa som USA. På Jordelits välfyllda lager kan du hitta alla typer av skötselprodukter för grönytor såsom gödsel, gräsfröer, vätmedel, bakterier, svampar, linjeringsfärg, linjeringsmaskiner, spridare, sprutor och fordon.

Val av system

Jordelit kör sitt Standard ERP-system i en både Mac- och PC-baserad miljö med hosting hos Applitron. Förutom affärssystem har Jordelit sin webshop integrerad till Standard-ERP. Webshopen började utvecklas under våren 2016. E-butiken, prestashop-baserad, är integrerad via web-API och mellanlager mot affärssystemet.

E-handel

För Jordelit var ett av de grundläggande kraven vid val av e-handelssystem att kunna utnyttja all den information, som man samlat i sitt affärssystem kring kunder och produkter, och dra nytta av den utan onödigt extra arbete. Detta har möjliggjorts genom att Applitrons e-handelsplattform knyter samman e-handel- och affärssystem. I dags läget har Jordelit två integrerade e-butiker. Jordelitgarden.se som riktar sig till slutkonsumenter och Jordelit.se som är deras hemsida och e-butik för företagskunder. 

Jordelitgarden.se

Jordelitgarden är en B2C e-butik med utvalda proffsprodukter från Jordelits produktsortiment. Precis som jordelit.se är e-butiken jordelitgarden.se utvecklad på e-handelsplattformen Prestashop och integrerad med Standard ERP by HansaWorld. 

Besök jordelitgarden

Jordelit.se

För Jordelit är det viktigt att ha en gemensam webshop för sina 4 huvudområden golf, fotboll, park och gulfbaneutrustning. De olika områdena vänder sig till olika kundgrupper med olika behov av produktinformation. Samma produkt skall presenteras på olika sätt beroende på vilket huvudområde som man utgår ifrån. Idag får kunderna den informationen genom att produktinformation som passar just deras intresseområde presenteras, allt administrerat från det bakomliggande affärssystemet.

Ifrån sitt affärssystem har Jordelit dessutom möjlighet att enkelt sköta översättningen av all produktinformation till önskat språk så att e-butiken enkelt kan expandera utanför landets gränser.

Besök jordelit.se

Faktaruta

  • Namn: Svensk Jordelit

  • Bransch: Skötselprodukter för grönytor

  • Marknad: Sverige, Norge och Finland

  • Antal artiklar  500-1000

  • Webbplats: www.jordelit.sejordelitgarden.se

  • Affärssystem: Standard ERP by HansaWorld

Unifaun-orderkoppling

Parallellt med framtagningen av Jordelit's webshop installerades Unifaun-orderkoppling. Unifaun-orderkoppling skickar automatiskt all nödvändig information från affärssystemet till transportören. Transportörens kollinummer återkopplas automatiskt till affärssystemet. Förutom att detta, förenklas den interna processen på Jordelit så att kunderna som har lagt sina order via webshopen automatiskt får tillgång till sitt tracking-id på den personliga sidan i e-butiken. Därifrån kan de sedan följa sin leverans dörr till dörr.

Standard-ERP

Standar ERP by Hansa World: 15 namngivna användare

Implementation, Utveckling, Konsulting, Drift och Webshop: Applitron Datasystem AB

Moduler: Redovisning, Fakturering, Leverantör, Offert, Inköp, Order, Lager, HAL, CAM, Prismodulering, WAN, ASP-Cloudnode och Webshop & CMS.