Jordelit

Jordelit är Sveriges största leverantör av grönyteprodukter till den professionella marknaden och arbetar med de bästa leverantörerna från Europa och USA. På Jordelits välfyllda lager går det att finna alla typer av skötselprodukter för grönytor såsom gödsel, gräsfröer, vätmedel, bakterier, svampar, linjeringsfärg, linjeringsmaskiner, spridare, sprutor och fordon.

Val av system

Jordelit kör sitt Standard ERP-system i en både Mac- och PC-baserad miljö med hosting hos Applitron. Förutom affärssystem har Jordelit sin webshop integrerad till Standard-ERP. Webshopen började utvecklas under våren 2016. E-butiken, prestashop-baserad, är integrerad via web-API och mellanlager mot affärssystemet. Under 2019 implementerade företaget även Adelivery – Applitrons tjänst för lagerhantering.

Faktaruta

  • Namn: Svensk Jordelit

  • Bransch: Skötselprodukter för grönytor

  • Marknad: Sverige, Norge och Finland

  • Antal artiklar:  Ca 1500.

  • Webbplats: www.jordelit.sexeed.se

  • Affärssystem: Standard ERP by HansaWorld

Adelivery

Under 2019 har Jordelit implementerat Adelivery – Applitrons smidiga tjänst för lagerhantering. Tjänsten bygger på ett sträckkodsbaserat system där allt lagerarbete i affärssystemet sköts från en mobil enhet med sträckkodsläsare. Genom den att använda ett sträckkodsbaserat system höjs kvaliteten på lagerhanteringen – en enkel väg till färre omleveranser, mer effektivt arbete och nöjda kunder. För Jordelit är Adelivery en viktigt komponent i arbetet på lagret. Företaget har delvis många olika produkter, men även säsongsbaserad försäljning vilket innebär att antalet plockare på lagret ökar drastiskt under högsäsong. Dessa lagermedarbetare har inte lika bra koll på varken lagret eller produkterna som ordinariepersonalen, vilket har krävt ett okomplicerat och pedagogiskt system som gör det enkelt för även dessa medarbetare att hantera lagret utan problem. Jordelit har även ett stort lager med långa avstånd som har ställt krav på en lösning som kan fördela plocklistor digitalt. Adelivery har passat som handen i handsken gällande Jordelits behov. Systemet är enkelt att arbeta i, både vid in- och utleveranser, och passar såväl nya som erfarna medarbetare. I appen sköts i stort sett allt lagerarbete – från fördelning av plocklistor till transportbokning.

Läs mer om Jordelits Adelivery här.

E-handel

För Jordelit var ett av de grundläggande kraven vid val av e-handelssystem att kunna utnyttja all den information, som man samlat i sitt affärssystem kring kunder och produkter, och dra nytta av den utan onödigt extra arbete. Detta har möjliggjorts genom att Applitrons e-handelsplattform knyter samman e-handel- och affärssystem. I dags läget har Jordelit två integrerade e-butiker. Xeed.se som riktar sig till slutkonsumenter och Jordelit.se som är deras hemsida och e-butik för företagskunder. 

XEED.se

XEED är Jordelits senaste satsningen. Det nya varumärket är en e-butik av typen B2C som tillgängliggör beprövade proffsprodukter från Jordelits produktsortiment till privatmarknaden. Precis som jordelit.se är Xeed.se utvecklad på e-handelsplattformen Prestashop och integrerad med StandardERP by HansaWorld.

Besök XEED.se

Jordelit.se

För Jordelit är det viktigt att ha en gemensam webshop för sina 4 huvudområden – golf, fotboll, park och gulfbaneutrustning. De olika områdena vänder sig till olika kundgrupper med olika behov av produktinformation. Samma produkt skall presenteras på olika sätt beroende på vilket huvudområde som man utgår ifrån. Idag får kunderna den informationen genom att produktinformation som passar just deras intresseområde presenteras, allt administrerat från det bakomliggande affärssystemet.

Ifrån sitt affärssystem har Jordelit dessutom möjlighet att enkelt sköta översättningen av all produktinformation till önskat språk så att e-butiken enkelt kan expandera utanför landets gränser.

Besök jordelit.se

Standard-ERP

Standard ERP by Hansa World: 15 namngivna användare

Implementation, Utveckling, Konsulting, Drift och Webshop: Applitron Datasystem AB

Moduler: Redovisning, Fakturering, Leverantör, Offert, Inköp, Order, Lager, HAL, CAM, Prismodulering, WAN, ASP-Cloudnode och Webshop & CMS.

Consignor

Parallellt med implementeringen av Jordelits Adelivery installerades även en orderkoppling till Consignor. Consignor är ett delivery management system som kopplar ihop kunderna med leverantörens lager på ett så effektivt sätt som möjligt. Med hjälp av en StandardERP by HansaWorlds standardintegration med Consignor får leverantören och kunder alltid samma högkvalitativa upplevelse när en frakt bokas eller när kunden får en leverans, oavsett vilken kombination av transportörtjänster som valts. Transportbokning med Consignor kan göras direkt från lagerhanteringsappen Adelivery, vilket minimerar extra administration samt kortar ledtiden på orderplock från start till utskriven fraktetikett och mailavisering till kund.