Pro Optix

Pro Optix tillhandahåller fiberoptiska transceivers, fiberkablage, våglängdsutrustning, test- och mätinstrument samt kommunikationsutrustning för den svenska fibernätsmarknaden.

Bland deras kunder finner ni systemintegratörer, telekom- och internetoperatörer, stadsnät, kommuner, energibolag, universitet och företag

Val av system

Pro Optix kör sitt Standard ERP-system via "molnet". Förutom affärssystem har Pro Optix sin e-butik integrerad med Standard-ERP. Fån kundportalen kan kunderna själva administrera kunduppgifter och behörighet för kontakter kopplade till en huvudkund.

E-butik

Pro Optix webshop var ett viktigt steg för att öka tillväxten men också digitalisera sin verksamhet. I den snabbt växande marknaden är det en viktigt att ständigt sträva mot en omnikanal för att tillfredställa befintliga och framtida kunders behov. E-handel eller portalen som Pro Optix själv klarradet är en av många åtgärder som Pro Optix genomför för att förverkliga företag vision.

Faktaruta

  • Namn: Pro Optix

  • Bransch: Produkter för kommunikation över fibernät

  • Marknad: Sverige

  • Antal produkter: 1000-2000

  • Webbplats: portal.prooptix.se

  • Lanseringsdatum: 2016-06-01

  • Projektplan: 6 veckor

  • Integration: Standard ERP by HansaWorld

Med nästan 2000 produkter i Pro Optix sortiment var den viktigaste e-butiksfunktionen, ett strukturerat och kraftfullt filtreringsverktyg som administreras direkt från affärssystemet. Beroende på vilken av Pro Optix huvudkategorier som besöks anpassas filteringsvalen och kunden kan enkelt sortera bort ett stort antal produkter tills enbart ett fåtal finns kvar som matchar kundens önskemål. Med hjälp av artikelgrupper, klassifikationstyper och artikelklassifikationer kopplade till varje artikel underlättas det interna arbetet och håller samtidigt e-butiken och produktfiltreringen uppdaterad. 

Förutom filtreringsmöjligheten bland produkterna har listningsfunktionerna i Prestashop förändrats till en mer komprimerad lista, bättre anpassad till Pro Optix produktutbud. 

Bland Pro Optix kunder finns det många kunder med stora inköpsavdelningar och personal utspridd på olika kontor runt om i Sverige. För att hålla koll inköpspersonalen på de olika kontoren som är kopplad till huvudbolaget utvecklades en administrations-modul. Med hjälp av administrations-modulen kan inköps chefen som är kopplad till ett huvudkonto hålla koll på samtlig personals inköp. Med huvudkontot kan man också tilldela olika typer av behörighet till de olika inköparna. Exempelvis, tillåt inloggning, visa hela företagets orderhistorik visa enbart inköparens orderhistorik, visa hela företagets fakturahistorik, visa enbart inköparens fakturahistorik och generera nytt lösenord till inköpare.