Pro Optix

Pro Optix tillhandahåller fiberoptiska transceivers, fiberkablage, våglängdsutrustning, test- och mätinstrument samt kommunikationsutrustning för den svenska fibernätsmarknaden.

Bland deras kunder finner ni systemintegratörer, telekom- och internetoperatörer, stadsnät, kommuner, energibolag, universitet och företag

Val av system

Pro Optix kör sitt Standard ERP-system via "molnet". Förutom affärssystem har Pro Optix sin e-butik integrerad med Standard-ERP. Fån kundportalen kan kunderna själva administrera kunduppgifter och behörighet för kontakter kopplade till en huvudkund.

E-butik

Pro Optix webshop var ett viktigt steg för att öka tillväxten men också digitalisera sin verksamhet. I den snabbt växande marknaden är det en viktigt att ständigt sträva mot en omnikanal för att tillfredställa befintliga och framtida kunders behov. E-handel eller portalen som Pro Optix själv klarradet är en av många åtgärder som Pro Optix genomför för att förverkliga företag vision.

Faktaruta

  • Namn: Pro Optix

  • Bransch: Produkter för kommunikation över fibernät

  • Marknad: Sverige och Danmark

  • Antal produkter: 2000-3000

  • Webbplats: portal.prooptix.se

  • Lanseringsdatum: 2016-06-01

  • Projektplan: 6 veckor

  • Integration: Standard ERP by HansaWorld

Med mer än 2000 produkter i Pro Optix sortiment var den viktigaste e-butiksfunktionen, ett strukturerat och kraftfullt filtreringsverktyg som administreras direkt från affärssystemet. Beroende på vilken av Pro Optix huvudkategorier som besöks anpassas filteringsvalen och kunden kan enkelt sortera bort ett stort antal produkter tills enbart ett fåtal finns kvar som matchar kundens önskemål. Med hjälp av artikelgrupper, klassifikationstyper och artikelklassifikationer kopplade till varje artikel underlättas det interna arbetet och håller samtidigt e-butiken och produktfiltreringen uppdaterad. 

Bland Pro Optix kunder finns det många kunder med stora inköpsavdelningar och personal utspridd på olika kontor runt om i Sverige. För att hålla koll inköpspersonalen på de olika kontoren som är kopplad till huvudbolaget utvecklades en administrations-modul. Med hjälp av administrations-modulen kan inköps chefen som är kopplad till ett huvudkonto hålla koll på samtlig personals inköp. Med huvudkontot kan man också tilldela olika typer av behörighet till de olika inköparna. Exempelvis, tillåt inloggning, visa hela företagets orderhistorik visa enbart inköparens orderhistorik, visa hela företagets fakturahistorik, visa enbart inköparens fakturahistorik och generera nytt lösenord till inköpare. 

Adelivery

För att effektivisera arbetet på lagret var IsiCom i ett tidigt skede med i Adelivery projektet för mobila utleveranser. I samband med implementationen (sommaren 2017) utökade Isicom sina lagerlokaler. Detta öppnade upp för ett helt nytt plocklager där varje hyllplats är tydligt uppmärkt med ID och innehåll. I mitten av lokalen finns en förpackningsstation med en lagerdator med en dedikerad Standard ERP-klient, en skrivare och en fraktsedelskrivare.

Lagerpersonalen hos Pro Optix skapar själv utleveranser av ordrar i Adelivery. De flesta av Pro Optix artiklar är uppmärkta med streckkoder för EAN-nummer, serienummer och förpackningsantal. Detta gör det enkelt för lagerpersonalen att skanna artiklarna som då automatiskt räknas bort från det pågående orderplocket. När ett plock är färdigt och förpackat skickas utleveransen tillbaka in till affärssystemet, godkända för fakturering. Samtidigt bokas automatiskt frakten med Unifaun och fraktdokument skrivs ut, allt via en knapptryckning på plattan.

Läs mer om Adelivery

Standard-ERP

Standard ERP: 13 namngivna användare

Implementation inkluderar: Support, Utveckling, Konsulting och Drift: Applitron Datasystem AB

Moduler: Redovisning, Fakturering, Leverantör, Offert, Inköp, Order, Lager, E-post, HAL, Webshop, Wide area network, Prismodulering och Webshop & CMS.

Läs mer om Standard ERP