Isicom

IsiCom har varit kund hos Applitron sedan 2002. Tillsammans har vi utvecklat deras ERP-system så att det på bästa sätt stödjer deras affärsprocess. IsiCom arbetar mot framförallt återförsäljare över hela landet och på kontoret i Göteborg lagerförs hela Plantronics sortiment tillsammans med en handfull andra varumärken.

Val av system

IsiComs strategi är att använda den senaste tekniken för att utveckla verksamheten. Med Applitrons integrerade e-handeslösning har IsiCom ökat sina konkurrensfördelar. För att effektivisera och öka plocksäkerheten på lagret använder sig Isicom av Applitrons utleveransapplikation, Adelivery som är integrerad med fraktbokningstjänsten Unifaun. Sedan 2013 används rapportverktyget Smartview by Qlikview som ger ytterligare fördelar då man får information om verksamheten snabbt och enkelt. "Motorn" i Isicoms it-lösning är deras affärssystem, Standard ERP by HansaWorld.

Faktaruta

  • Namn: Isicom AB
  • Bransch: Teknikprodukter för kommunikation.
  • Marknad: Sverige.
  • Antal produkter: 500-1000.
  • Omsättning: 143Mkr.
  • Lagersystem: Adelivery
  • Analysprogram: Smartview by Qlikview
  • Webbplats: isicom.se
  • Affärssystem: Standard ERP by HansaWorld.

E-handel

IsiCom har jobbat med integrerad internetförsäljning av headsets och tillbehörsprodukter i flera år. Då användargränssnittet var föråldrat var det dags att byta ut plattformen mot en e-handelsplattform som tillgodoser kundernas ökade förväntningar på dagens e-handel.

Isicoms försäljning sker till återförsäljare med kundunika avtal vad det gäller både priser och frakt. Kravet på de nya e-butiken var: modern layout, integrerade och lätt administrerade.

För att tillgodose kundernas behov landade resultatet i Isicom.se som är Isicoms företagssida men fungerar också som portal och e-butik för företagskunder.

På isicom.se presenteras all företagsinformation och information om alla produkter från Plantronics, Evoko, Embrava och Unisynk. Isicom.se fungerar också som e-butik för företagskunder som vid inloggning får tillgång till bland annat kundunika priser, realtidslagersaldon, orderhistorik, fakturahistorik och självklart till integrerad orderläggning. 

Isicom har över 300 återförsäljare i varierande storlekar. För Isicoms "storkunder" är det inte ovanligt att det finns flera olika inköpare som lägger ordrarna. För att hålla koll på inköpspersonalen på de olika kontoren som är kopplad till huvudbolaget används Applitron  administrations-modul. Med hjälp av administrations-modulen kan inköpschefen som är styr huvudkunden hålla koll på samtliga inköpare som är kopplade till huvudkunden. Huvudkunden kan tilldela olika typer av behörighet till de olika inköparna. Exempelvis, tillåt inloggning, visa hela företagets orderhistorik visa enbart inköparens orderhistorik, visa hela företagets fakturahistorik, visa enbart inköparens fakturahistorik generera nytt lösenord till inköpare eller stänga konton.

Adelivery

För att effektivisera arbetet på lagret var IsiCom i ett tidigt skede med i Adelivery projektet för mobila utleveranser. I samband med implementationen (sommaren 2017) utökade Isicom sina lagerlokaler. Detta öppnade upp för ett helt nytt plocklager där varje hyllplats är tydligt uppmärkt med ID och innehåll. I mitten av lokalen finns en förpackningsstation med en lagerdator med en dedikerad Standard ERP-klient, en skrivare och en fraktsedelskrivare.

Lagerpersonalen hos IsiCom arbetar löpande under dagen med digitala plocklistor som skickas ut på lagret av säljarna inne på kontoret. De flesta av IsiComs artiklar är uppmärkta med streckkoder för EAN-nummer, serienummer och förpackningsantal. Detta gör det enkelt för lagerpersonalen att skanna artiklarna som då automatiskt räknas bort från det pågående orderplocket. När ett plock är färdigt och förpackat skickas utleveransen tillbaka in till affärssystemet, godkända för fakturering. Samtidigt bokas automatiskt frakten med Unifaun och fraktdokument skrivs ut, allt via en knapptryckning på plattan.

Implementationen av Adelivery förväntas leda till höjd kvalitet på plocket samt att Isicom inte behöver utöka personalstyrkan på lagret.

Läs mer om Adelivery

Standard-ERP

Standard ERP: 13 namngivna användare

Implementation inkluderar: Support, Utveckling, Konsulting och Drift: Applitron Datasystem AB

Moduler: Redovisning, Fakturering, Leverantör, Offert, Inköp, Order, Lager, E-post, HAL, Webshop, Wide area network, Prismodulering och Webshop & CMS.

Läs mer om Standard ERP

Smartview by Qlikview

Qlikview levererar en intuitiv plattformslösning för självbetjäningsdatavisualisering, guidade analysprogram, inbäddad analys. Med Smartview by Qlikview gör Isicom stora tidsbesparingar samtidigt som man får ut mer värdefull information ur systemen. T.ex. kan Isicom direkt se vilka kunder som avviker från det “normala” köpbeteendet. Verktyget används även för inköpsplanering, analys av lagernivåer, artiklar mm.