Blomsterboda

Under 2017 och 2018 förvärvade Blomsterboda, en del av Accent Equity Partners AB, S-Blommor i Stockholm, Rydells, S-Blommor i Dalarna, S-Blommor i Gävle och S-Blommor i Göteborg. I samband med sammanslagningen uppgår den totala försäljningen till närmare 900 MKR. Flera av de förvärvade företagen är sedan många år kunder till Applitron och användare av Applitrons affärssystem A2. Blomsterboda kommer fortsätta att leverera sitt shop-in-shop-koncept för blommor till livsmedelshandeln.

Val av system

S-Blommor i Stockholm, Rydells, S-Blommor i Dalarna, S-Blommor i Gävle och S-Blommor i Göteborg, som numera är en del av Blomsterboda Försäljning AB, har sedan 30 år levererat blommor till dagligvaruhandeln. Framgångskonceptet har varit att låta egna säljare sköta blomavdelningen i de butiker som man samarbetar med, det som vi kallar för en "Shop in Shop". Man driver även fem stycken blombutiker i Stockholms-området under varumärket Blomsterpassagen samt en växtodlingsanläggning i Stängselboda.

Idag ser ett stort antal säljare till närmare 600 butiker runt om i landet har fräscha blomavdelningar med ett tilltalande sortiment. Från centrallagret lagret i Stängselboda, strax norr om Stockholm och centrallagret i Helsingborg, levereras mellan nästan 70.000 buketter per vecka, beroende på säsong. Inför julen som är Blomsterbodas högsäsong arrangeras hela 200 000 julgrupper.

Faktaruta

  • Namn: Blomsterboda Försäljning AB
  • Bransch: Blommor & Växter, Partihandel
  • Marknad: Sverige.
  • Antal produkter: Varierande vecka till vecka
  • Omsättning: Ca 900 MKR.
  • Lagersystem: Aurora
  • E-handel: weborder.blomsterboda.se
  • Affärssystem: A2 by Applitron

A2 by Applitron

Blomsterboda använder sedan flera år tillbaka Applitrons affärssystem A2. Applikationen har skräddarsytts efter verksamhetens branschspecifika behov. Blomsterbodas säljare sköter hela sitt arbete med en mobil enhet, från varuplock på lagret till digital kundsignering av följesedel i butik. Säljprocessen sker papperslöst och all informationsutbyte mellan säljare och kund sker digitalt, en detalj som ligger i linje med Blomsterbodas hållbarhetstänk. Den mobila lösningen är helt integrerad med A2 vilket gör att säljkåren alltid har rätt produktinformation tillgänglig. Blomsterbodas säljkår kan därmed helt fokusera på att leverera blommor till närmare 600 butiker i hela Sverige. I butiken registrerar säljaren, i den mobila enheten, eventuella returer av de varor som kasseras och en kvittens på ordern och eventuell returorder mailas direkt till kund.

Förutom den mobila ordertagningen använder Blomsterboda A2-systemet för allt från inköp av varor till fakturering av all försäljning. Med hjälp av de kraftfulla statistik-funktionerna analyseras utfallet från försäljningen baserat på en rad parametrar.

A2: 320 namngivna användare.

Implementation inkluderar: Support, Utveckling, Konsulting och Drift: Applitron Datasystem AB

Moduler: Order, Fakturering, Varulager, Inköp, Kundreskontra, Marknadsinfo, Statistik, Artikel

Läs mer om A2-Affärssystem

Aurora

I samband med den enorma expansion som blomsterjätten Blomsterboda genomgått implementerades app-plattformen Aurora, utvecklad av Applitron. Implementeringen av tjänsten har varit en av förutsättningarna för expansionen och har inneburit en fullständig digitalisering av säljarnas arbete såväl som förbättrad driftsäkerhet, funktionalitet och flexibilitet.

Rikstäckande Blomsterboda har en stor säljkår som erbjuder fullservice av blomsteravdelningar i dagligvaruhandeln. Under de senaste åren har de expanderat mycket och snabbt, vilket i somras resulterade i ett behov av att byta ut det gamla handterminalsystemet till ett nytt. Det gamla systemet ersattes av Aurora, Applitrons app-plattform, vilket har effektiviserat arbetet både på lagret och ute i butikerna. Implementering av Aurora har inneburit en fullständig digitalisering av säljarnas arbete och därmed eliminerat pappersanvändningen.

Säljaren skapar eller plockar upp befintliga ordrar i den mobila enheten. Ordrarna plockas sedan på säljarens lager och levereras därefter till butiken där butikspersonalen signerar ordermottagandet i den mobila enheten. 

Blomsterbodas Aurora är ett ständigt växande projekt under konstant utveckling som är specialanpassat efter företagets behov. Appen finns i de handterminaler som används av alla Blomsterbodas säljare runtom i landet – idag över 200 stycken. De nya handterminalerna är smartphones utrustade med streckkodsläsare som säljarna sköter allt arbete i.

I handterminalen hanteras idag de flesta order- samt lagerrutiner. Säljarna använder Aurora för returhantering samt ordertagning med digital signering av varumottagning i butik. Lagerpersonal använder tjänsten för inventering, kassationshantering samt sammanställning av samleveranser från centrallager till Blomsterbodas filialer runt om i landet. All information som hanteras i Aurora är synkroniserad med affärssystemet A2, även det utvecklat av Applitron

Läs mer om Aurora

Integrerad e-handel

I samband med förvärvet av S-blommor i Göteborg lanserades Blomsterbodas nya integrerade e-handel. Den nyutvecklade e-handelslösningen används för att sköta varuförsörjningen från Blomsterbodas två centrallager till lokalkontoren runt omkring i landet samt till de större direktleveransbutikerna. Integrationen med A2 gör att användarna alltid har tillgång till rätt sortiment, både vad avser säsong och var i landet som varorna skall säljas. Utöver den vanliga produktinformationen får användaren även information om bland annat varornas ursprung samt optimala inköpskvantiteter – något som ger möjlighet till klimatsmarta beställningar.

E-handeln och den efterföljande hanteringen av gjorda beställningar i A2-systemet är en viktig del i att klara den utökade varuförsörjningen till de butiker som Blomsterboda levererar blommor till. Den ger dessutom möjlighet till att presentera olika sortiment beroende på vilken kund som skall ha produkterna, var kunden finns geografiskt samt vilken säsong som råder. Detta tillsammans ökar Blomsterbodas och deras kunders konkurrenskraft.

Genom införandet av e-handelslösningen räknar Blomsterboda med att kunna, effektivisera försäljningen till de utvalda kundsegmenten, öka försäljningen av merförsäljningsprodukter samt knyta nya kunder till sig.

Läs mer om integrerad e-handel