Blomsterboda

Under 2017 och 2018 förvärvade Blomsterboda, en del av Accent Equity Partners AB, S-Blommor i Stockholm, Rydells, S-Blommor i Dalarna, S-Blommor i Gävle och S-Blommor i Göteborg. I samband med sammanslagningen uppgår den totala försäljningen till närmare 900 MKR. Flera av de förvärvade företagen är sedan många år kunder till Applitron och användare av Applitrons affärssystem A2. Blomsterboda kommer fortsätta att leverera sitt shop-in-shop-koncept för blommor till livsmedelshandeln.

Val av system

S-Blommor i Stockholm, Rydells, S-Blommor i Dalarna, S-Blommor i Gävle och S-Blommor i Göteborg, som numera är en dela av Blomsterboda Försäljning AB, har sedan 30 år levererat blommor till dagligvaruhandeln. Framgångskonceptet har varit att låta egna säljare sköta blomavdelningen i de butiker som man samarbetar med, det som vi kallar för en "Shop in Shop". Man driver även fem stycken blombutiker i Stockholms-området under varumärket Blomsterpassagen samt en växtodlingsanläggning i Stängselboda.

Idag ser ett stort antal säljare till att mer än 300 butiker runt om i landet har fräscha blomavdelningar med ett tilltalande sortiment. Från lagret i Stängselboda, strax norr om Stockholm, levereras mellan 15 000 och 58 000 buketter per vecka, beroende på säsong. Inför julen som är Blomsterbodas högsäsong arrangeras hela 150 000 julgrupper.

Applitron's A2

Blomsterbodas säljare sköter huvudsakligen orderhanteringen gentemot sina butiker med hjälp av en mobil enhet. På lagret plockas dagens leveranser och registreras som en order i den mobila enheten. Ordertagningen sker on- och off-line, för att undvika problem med wifi-skugga. All information i den mobila enheten synkroniseras med A2-systemet innan säljaren lämnar lagret.

I butiken registrerar säljaren, i den mobila enheten, eventuella returer av de varor som kasseras och en kvittens på ordern och eventuell returorder mailas direkt till kund.

Förutom den mobila ordertagningen använder Blomsterboda A2-systemet för allt från inköp av varor till fakturering av all försäljning. Med hjälp av de kraftfulla statistik-funktionerna analyseras utfallet från försäljningen baserat på en rad parametrar.

Förutom Blomsterboda används A2 av S-Blommor i Bohuslän på liknande sätt.

Läs mer om A2-Affärssystem

Aurora

Blomsterboda använder sig av app-plattformen Aurora som är kopplad mot deras A2 affärssystem. Grundtanken med Aurora var primärt att byta ut de gamla handterminal systemet Amelia som Applitron utvecklade för ca 15 år sedan, för ordertagning och inventering, samt att byta ut de traditionella handterminalerna som både är klumpiga och föråldrade, mot nyare Androidenheter. Blomsterbodas Aurora är dock ett ständigt växande projekt där mer av funktionaliteten från A2 hela tiden lyfts över till Aurora. Ordertagning, inventering, godsmottagning, inleverans, lagertransaktioner är endel av de moduler som har utvecklats eller är under utveckling. 


Blomsterboda har dagligen mer än 150 säljare som använder Aurora för order och retur. Förutom säljarna använder lagerpersonalen Aurora för inleverans, inventering och plock.

Blomsterbodas Aurora körs i dagsläget på en Android Zebra TC25. Tack vare valet av hårdvara halveras kostnaden jämfört med tidigare handterminal samt att säljaren inte längre behöver en mobiltelefon. Genom att anpassa Blomsterbodas A2 för att automatsikt skicka ut följesedlar via mail, efter signering av ordern hos kund, kapades också kostnaden för portabla skrivare och tiden för det administrativa arbetet på kontoret eftersom det nu har automatiserats.  

Läs mer om Aurora

Läs mer om appar

A2 Weborder hos Blomsterboda

A2 Weborder är fullt integrerat med Blomsterbodas affärssystem A2. All information administreras inifrån Blomsterbodas A2 Backoffice-system.

Webordersystemet är en del av Applitron's integrerade e-handelsplattform som i Blomsterbodas fall bygger på ett egenutvecklat webordersystem integrerat med en A2 Backoffice-lösning. All registervård av kunder, artiklar samt priser sker i backoffice-lösningen som en del av de dagliga rutinerna som ligger till grund även för övrig försäljningsverksamhet. Ordrar som registreras i webordermodulen landar direkt i backofficesystemet och slussas automatiskt vidare till de olika avdelningar som skall färdigställa leveransen.

Genom införandet av e-handelslösningen räknar Blomsterboda med att kunna, effektivisera försäljningen till de utvalda kundsegmenten, öka försäljningen av merförsäljningsprodukter samt knyta nya kunder till sig.

Läs mer om A2-Weborder