Taxi-backoffice-system

Applitron har arbetat med backoffice-system avsedda för större beställningscentraler och andra aktörer inom taxinäringen sedan avregleringen som skedde i början av 1990-talet. Under resans gång har vi skaffat oss en god verksamhetskompetens samt ett komplett backoffice-system avsedda för denna och liknande branscher.

T3

T3 är ett system för gemensam fakturering och medlemsavräkning för verksamheter som arbetar tillsammans och uppträder som en juridisk person utåt. T.ex. en beställningscentral eller entreprenadmaskinspool, det finns många konstellationer man kan tänka sig.

T3 för taxinäringen är ett komplett system som hanterar föreningens ekonomiska transaktioner och register och kan samarbeta med andra system, till exempel trafiklednings- och prissättningssystem eller för att automatisera hanteringen av fakturor, avräkning och annan administration. Systemet kan hantera många partners via elektronisk kommunikation.

Säker hantering

Inom en större taxiförening skapas och överförs stora mängder data varje dygn och ofta sker detta via mobil uppkoppling. Risken för fel under registreringen blir då stor, vilket ställer höga krav på säkerhet och kontroll av data. T3 har smarta funktioner för snabb felavhjälpning genom att automatiskt känna igen fel och åtgärda dem. På så sätt säkrar systemet korrekt registrering av data även då det belastas med stora datavolymer eller körs via mobil uppkoppling. T3 kan kommunicera krypterat med sina servrar och hanterar användarautentisering och inställningar via LDAP-server eller "Active Direcory".

Ginst

Ginst är ett system för hantering av dyrbar installerad utrustning. Programmet kan användas i branscher där utrustning installeras på olika platser och där utrustningen byts ut, flyttas eller ersätts av nyare modeller. All väsentlig information kring enheten kan registreras och varje enhet kan spåras och historiken följas.

Ordning på allt viktigt

I Ginst kan all väsentlig information kring utrustningen registreras. Alla enheter registeras som individer med serienummer och typ, men även de platser där enheter kan finnas installerade eller lagerförda listas. Varje gång en ny installation, reparation, uppgradering eller annan aktivitet registreras, läggs detta till för den berörda enheten och installationsplatsen. På så vis kan historik listas för varje enhet och varje installationsplats.

Flexibla sökningar

Systemet har genomgående sökmöjligheter genom QBE (Query by Example), vilket tillåter sökning på allt i alla kombinationer i en vy. Det går alltså att göra listningar utifrån just det kriterium som är intressant i det aktuella fallet. Det går att spåra enheter och få svar på många typer av frågor. Frågor utanför gällande skärm stöds givetvis också.

Ingen installation krävs

Programmet kan köras som vanlig applikation eller som applet i en webbläsare. På så vis krävs bara inloggningsinformation och en webbläsare med stöd för java. Tanken är att databasen lätt skall kunna hållas uppdaterad, genom att registreringar sker direkt från fältet över Internet. Den som monterar och underhåller utrustningen behöver bara ha en vanlig dator med uppkoppling.

Taxipass

Taxipass är ett clearingsystem för att reglera fordringar mellan beställningscentraler anslutna till Svea Taxiallians gemensamma kortkoncept. Konceptet innebär att en kund som exempelvis har ett Taxi Stockholm's kort kan använda sig av detta även när man åker med en bil från en annan Svea-ansluten beställningscentral. För närvarande är ett 100-tal beställningscentraler anslutna till Taxipass.