Val av system

Jordelit kör sitt Standard ERP-system i en både Mac- och PC-baserad miljö med hosting hos Applitron. Förutom affärssystem har  Jordelit sin webshop integrarad till Standard-ERP. Webshopen började utvecklas under våren 2016 och var Applitrons första webshop där webapit hade integrerats mot Prestashop.

Webshop

För Jordelit var ett av de grundläggande kraven vid val av webshopsystem att kunna utnyttja all den information som man samlat kring kunder och produkter i sitt affärssystem och dra nytta av den utan extra arbete i e-handelsplattformen. Detta har möjliggjorts genom ett A3-Web's integrationspaket som knyter samman webmiljön och affärssystem.

Faktaruta

  • Namn: Svensk Jordelit

  • Bransch: Skötselprodukter för grönytor

  • Marknad: Sverige, Norge och Finland

  • Antal produkter:  500-1000

  • Webbplats: www.jordelit.se

  • Lanseringsdatum: 01-03-2016

  • Projektplan: 8 veckor

  • Integration: Standard ERP by HansaWorld

För Jordelit var det viktigt att ha en gemensam webshop för sina tre huvudområden golf, fotboll och park. De olika områdena vänder sig till olika kundgrupper med olika behov av produktinformation. Samma produkt skall presenteras på olika sätt beroende på vilket huvudområde som man utgår ifrån. Idag får kunderna den information om sina produkter som passar just deras intresseområde, allt administrerat från det bakomliggande affärssystemet.

Ifrån sitt affärssystem har Jordelit dessutom möjlighet att enkelt sköta översättningen av all produktinformation till önskat språk så att webshopen enkelt kan expandera utanför landets gränser.

Unifaun-orderkoppling

Parallellt med framtagningen av Jordelit webshop installerades Unifaun-orderkoppling. Har man Unifaun-orderkoppling skickas automatiskt all nödvändig information från affärssystemt till transportören. Transportörens kollinummer återkopplas automatiskt till affärssystemet. Förutom att detta förenklat den interna processen på Jordelit så kommer kunderna som har lagt sina ordrar via webshopen automatiskt att få tillgång till sitt tracking id på den personliga sidan i webshopen och kan därifrån följa sin leverans dörr till dörr. 

Standard-ERP

Standar ERP by Hansa World: 15 namngivna användare

Implementation, Utveckling, Konsulting, Drift och Webshop: Applitron Datasystem AB

Moduler: Redovisning, Fakturering, Leverantör, Offert, Inköp, Order, Lager, HAL, CAM, Prismodulering, WAN, ASP-Cloudnode och Webshop & CMS.