Prestashop

Med den modulbaserade e-handelsplattformen Prestashop som bas är möjligheterna så gott som oändliga. Prestashop har mer än 250 000 installationer (worldwide) och produkten är översatt till över 60 olika språk. Prestashop är både tema- och modulbaserad med en marknadsplats där tredjeparts-utvecklare kan sälja sina teman och moduler. Detta innebär att man kan dra nytta av den generella utvecklingen och istället lägga stort fokus på integrationen mellan e-butik och affärssystem.

Applitrons integrationslösning är en vidareutveckling av Prestashop så att webshopen skall kunna kommunicera med affärssystemet. Affärssystem med öppna API kan kopplas.

B2B

Oavsätt om ett företag säljer direkt till slutkonsument eller återfösäljare så är en e-handel det perfekta säljverktyget. Majoriteten av Applitrons kunder jobbar framförallt inom området B2B och fokus har därmed varit att utveckla system anpassade med det som fokus. 

B2C

Text

Integrerad 

Text

I listan nedan presenteras några av integrationerna som web-API'et erbjuder:

  • Kundinformation

  • Produktinformation

  • Lager

  • Prislistor & prisberäkningar

  • Klassifikationer

  • Tillverkare

  • Säljorder

  • och mycket mer...

O-integrerad

Text

Applitrons e-butik bygger på  e-handelsplattformen Prestashop, som är en modern "open source"-lösning. Tillsammans med Applitrons web-API får man en till StandardERP by HansaWorld integrerad e-butik.

När Standard ERP's Webshop & CMS, Pris och CRM moduler får samverka med Applitrons web-API, får Presashop automatiskt full tillgång till all information om produkter, kunder och säljordrar utan att någon extra administration krävs. Självklart tillåter web-API'et uppdateringar även i Standard ERP.

Tiden då man manuellt behövde registrera säljordrar är nu förbi och säljaavdelningen kan nu fokusera på sin huvuduppgift, att sälja.

Om Prestashop