Adelivery - Mobil lagerhantering

Att rätta till en felaktig leverans kostar avsevärt mycket mer än ursprungsleveransen – ofta 10-tals gånger mer. Förutom den interna hanteringen leder felet på lagret till missnöjda kunder. Tack vare ett digitalt, streckkodsbaserat system höjs kvalitén på lagret vilket leder till färre omleveranser, snabbare lagerhantering och effektivare arbete. Applitron har utvecklat Adelivery – en app för att hantera allt lagerarbete i affärssystemet från en mobil enhet med streckkodsläsare. Ett enkelt sätt att skapa ett mer effektivt och integrerat lager, vilket i sin tur leder till nöjdare kunder.

Vad är en lagerapp eller mobilt WMS? i klippet ovan berättar Louise om grunderna i Adelivery som är just det.

Vilken hårdvara används till en lagerapp? Louise berättar om några olika alternativ och för och nackdelarna med dem

Vårda artikel

Artikel-modulen hjälper användaren att få full koll på givet artikelnummer direkt på lagret. All information finns samlad enligt tre huvudområden; grunddata, prisdata och lagerdata - och slås upp mot affärssystemet via streckkodsskanning eller manuell inmatning. Grunddatan visar bland annat på artikelnummer, namn, ledtid, vikt och storlek. Prisdatan visar på skatter och priser, medan lagerdatan bland annat visar på hur många av artikeln som finns i lager, på order, beställningspunkt och på vilken lagerplats man finner artikeln. Med en dropdown-lista kan användaren ”hoppa” mellan de olika lagerställena i affärssystemet. Men till vilken nytta fyller modulen om informationen inte kan justeras på plats? Artikelmodulen tillåter därför användaren att uppdatera artikelinformationen direkt i den mobila enheten, för att med en knapptryckning sedan skicka tillbaka den till affärssystemet.

I videoklippet ovan berättar Louise om modulern Vårda artikel och inventering.

Genom att skanna streckkoden på produkten eller hyllplatsen presenteras därefter all relevant artikelinformation för lagerpersonalen i den mobila enheten. 

Kontakta oss för mer information

Skapa inleverans

Den digitala inleveransen som skapats utifrån inköpsordern presenterar de artiklar som skall stämmas av och inlevereras. Färgkodning i listan förenklar arbetet för lagerpersonalen. 

Med modulen skapa inleverans, tillåts användaren att påbörja processen ett steg innan själva inleveransen utförs. Utifrån en digital lista över alla tillgängliga inköpsordrar som är planerade för inleverans, kan användaren direkt i den mobila enheten skapa en inleverans av de ingående artiklarna. Genom att ha tillgång till samtliga planerade inleveranser kan lagerarbetaren direkt vid godsmottagning skapa inleveransunderlaget då transportbolaget levererar försändelsen. 

Efter det att lagerarbetaren har skapat inleveranser av samtliga inköpsordrar som har mottagits tar flödet vid i modulen inleverans. 

Kontakta oss för mer information

Inleverera

Genom att förse medarbetarna på lagret med en mobil-enhet samt tillhörande streckkodsläsare ökar effektiviteten vid inleverans av produkter samtidigt som man säkerställer kvaliteten. Arbetet med Adelivery för inleverans är enkelt. Medarbetaren väljer själv om en inleverans skall skapas från en inköpsordern eller om de enbart skall jobba med inleveranser som redan har skapats i affärssystemet. Oavsett val, presenteras informationen direkt i den mobila-enheten och medarbetarna behöver aldrig gå till en dator eller skrivare för att hämta nya plocksedlar, och avvikelser i inleveransen kan administreras direkt i enheten.

Se hur enkelt man hanterar godsmottagningen med modulerna Skapa inleverans och inleverera.   

Arbetet med inleveransen inleds med informationshämtning från affärssystemet. I samband med skapandet av inleveransen skickas informationen tillbaka till affärssystemet och användaren har då möjlighet att hämta tillgängliga inleveranser. Arbete utifrån inköpsorder rekommenderas för företag med få men kompetenta lagerarbetare. Om arbetet tar vid från redan skapade inleveranser har en inköpare eller controller redan skapat, tilldelat och beställt mobil inleverans. När väl inleverans är ute på den mobila-enheten kan arbetet med inleveransen ske utan nätverkskontakt, något som är önskvärt i stora lagerlokaler där åtkomst till trådlöst nätverk inte alltid är den bästa.

När den valda inleveransen har öppnats i den mobila-enheten presenteras artikelnummer, namn, hyllplats och antal som skall inlevereras. Artiklarna skannas med hjälp av en streckkodsskanner för att säkerställa att det är rätt artikel. Under inleveransen upplyser Adelivery användaren om eventuella avvikelser mellan det som skannats och vad som finns med på inleveransen från affärssystemet. Det kan gälla skanning av ett felaktigt artikel-, serie- eller batchnummer, plock av felaktigt antal etc.

Efter avslutad inleverans återrapporteras resultatet av arbetet tillbaka till affärssystemet. En inleverans behöver inte vara komplett förhållande till inköpsordern utan behandlas då som en delinleverans.

Den digitala inleveransen som skapats utifrån inköpsordern presenterar de artiklar som skall stämmas av och inlevereras. Färgkodning i listan förenklar arbetet för lagerpersonalen. 

Skapa utleverans

Den digitala utleveransen som skapats utifrån inköpsordern presenterar de artiklar som skall stämmas av och inlevereras. Färgkodning i listan förenklar arbetet för lagerpersonalen.

Med modulen skapa utleverans, tillåts medarbetaren lista och skapa utleveranser från ordrar inom inställt planerat leveransdatum. I den digitala orderlistan framgår den orderinformation som krävs för att påbörja självaorderplocket. Medarbetaren väljer själv det ordrar som skall utlevereras genom att bock i checkboxen. Efter det att ordrarna har valt klickar medarbetaren sig vidare för att skapa de digitala plocklistorna.

Flödet tar där efter vid i modulen utleverans. 

Kontakta oss för mer information

Utleverera

Genom att förse medarbetarna på lagret med en mobil-enhet samt tillhörande streckkodsläsare kan man öka effektiviteten i plocket samtidigt som man säkerställer kvaliteten. Utleveranserna presenteras direkt i den mobila-enheten och medarbetarna behöver aldrig gå till en dator eller skrivare för att hämta nya plocksedlar, och avvikelser i utleveransen kan administreras direkt i enheten.

Gå från order till utleveverans med bara några knapptryckningar med modulerna Skapa utleverans och Utleverera.

Efter att ha beställt en utleverans för mobilt plock i affärssystemet kan den hämtas ut till den mobila-enheten som skall utföra plocket. Möjlighet finns att styra plockbeställningen till en viss mobil enhet. Alternativt kan plockbeställningarna fördelas utan hänsyn till vem som skall plocka. En utleverans som skickats ut till en platta tilldelas en status som förhindrar dubbelplock. När väl utleveranserna är ute på den mobila enheten kan arbetet med plock-registreringen ske utan nätverkskontakt, något som är önskvärt i stora lagerlokaler där åtkomst till trådlöst nätverk inte alltid är den bästa.

När den valda utleveransen har öppnats i den mobila enheten presenteras artikelnummer, namn, hyllplats, lagersaldo och antal som skall levereras. Artiklarna skannas in med hjälp av en skanner för att säkerställa att det är rätt artikel. Under plockningsarbetet upplyser Adelivery användaren om eventuella avvikelser mellan det som skannats och vad som finns med på utleveransen från affärssystemet. Det kan gälla skanning av ett felaktigt artikel-, serie- eller batchnummer, plock av felaktigt antal etc.

Efter avslutat plock återrapporteras resultatet av plocket tillbaka till affärssystemet. De avslutande momenten med utleveransen såsom utskrift av följesedel samt beställning av transport kan antingen hanteras manuellt eller automatiseras fullständigt.

Den digitala utleveransen som skapats utifrån inköpsordern presenterar de artiklar som skall stämmas av och inlevereras. Färgkodning i listan förenklar arbetet för lagerpersonalen. 

Inventera

Den digitala inventeringslistan fungerar likt en traditionell listan där artiklar och antal bockas av. Den stora skillnaden ligger i att den genomarbetade listan direkt från den mobila enheten kan uppdatera affärssystemet. 

Med den nya modulen inventera, tillåts medarbetaren att antingen hämta en från affärsystemet skapad och tilldelad "inventeringslista". Vid skapande av inventering i Adelivery erbjuds samma urvalsmöjligheter som vi skapaandet av inventering i Standard ERP. Användaren kan välja bland:

  • Artikelgrupp
  • Artikelklassifikation 
  • Artikelnummer (serie)
  • Lagerställe
  • Hylla

...eller en kombination av dessa. Likt de andra "skanningsbaserade" modulerna i Adelivery är förfarandet det samma. En lista med artiklar presenteras där kolumnen med räknat antal ställs i relation till kolumnen hylla, där de som systemet tror sig finns i lager per lagerställe-hyllplats presenteras (i lager). När inventerings listan har behandlats så har användaren möjlighet att godkännan inventeringspossten vid inskickande till affärssystemet, vilket i sin tur resulterar i lager och redovisningspåverkande transaktioner. Inget vidare "efter-administration" av inventeringen är således nödvändig.  

Kontakta oss för mer information

Lagertransaktion och Lageruttag

Med modulerna lagertransaktion och lageruttag kan medarbetarna på lagret uppdatera lagerdatan utan att sätta sig ned vid en dator i efterhand. 

Med modulen lagertransaktion tillåts användaren att administrera från Standard ERP redan skapade, alternativt själv skapa lagertransaktionsposter direkt i den mobila enheten. Lagertransaktionsmodulen är enkel att administrera. Den nyckelinformationen som krävs för att genomföra en lagertransaktion är:

  • Från lagerställe
  • Till lagerställe
  • Transaktionsdatum
  • Artikel 
  • Antal

Likt de andra "plockbaserade" modulerna i Adelivery är förfarandet det samma. En lista med artiklar presenteras där kolumnen med mottaget antal är det antal som faktiskt har plockats/skickats.

Vid färdigmarkering av lagertransaktionen i får användaren välja i fall lagertransaktionen skall godkännas vilket kommer skapa transaktionsposter i affärssystemet. Vidare administrativt arbete med lagertransaktionen i affärssystemet  är således inte nödvändig. 

I en kommande version av Adelivery kommer stöd för fraktbokning i samband med lagertransaktion att implementeras för att minimera administrationen för de tillfällen där lagertransaktionen är förknippad med en fraktbokning. 

Den digitala utleveransen som skapats utifrån inköpsordern presenterar de artiklar som skall stämmas av och inlevereras. Färgkodning i listan förenklar arbetet för lagerpersonalen.