Adelivery - Mobil lagerhantering

Att rätta till en felaktig leverans kostar avsevärt mycket mer än ursprungsleveransen. Ofta 10-tals gånger mer. Förutom kostnaden för den praktiska hanteringen leder fel i leveranser till missnöjda kunder. Genom att använda ett streckkodsbaserat system höjer man kvaliteten på lagerhanteringen, vilket leder till färre omleveranser, effektivare arbete och nöjdare kunder. Applitron har utvecklat Adelivery, en app för att hantera allt lagerarbete i affärssystemet från en mobil enhet med hjälp av en streckodsläsare – ett enkelt sätt att skapa ett mer effektiva lagerhanteringsrutiner.

Inleverans

Öka effektiviteten vid inleveransen

Genom att förse medarbetarna på lagret med en mobil-enhet samt tillhörande streckkodsläsare ökar effektiviteten vid inleverans av produkter samtidigt som man säkerställer kvaliteten.

Arbetet med Adelivery för inleverans är enkelt. Medarbetaren väljer själva om en inleverans skall skapas från en inköpsordern eller om de enbart skall jobba med inleveranser som redan har skapats i affärssystemet. Oavsett val, presenteras informationen direkt i den mobila-enheten och medarbetarna behöver aldrig gå till en dator eller skrivare för att hämta nya plocksedlar. Avvikelser i inleveransen kan administreras direkt i enheten. Genom att man verifierar varje plockad artikel eller rad via streckkodsskanning höjs kvaliteten eftersom onödiga felplock minimeras.

Arbeta med inleveranser

1. Hämta information från affärssystemet.

Beroende på kompetens och befogenhet på lagerpersonalen tar arbetet med Adelivery vid antingen direkt från inköpsordern eller från redan skapade inleveranser.

Om arbetet tar vid från inköpsordern, hämtas tillgängliga inköpsorder från affärssystemet till den mobila-enheten. Utifrån vad som har anlänt till lagret väljer medarbetaren den eller de inköpsorder som är aktuella och skapar en eller flera inleveranser av inköpsordern(arna). I samband med skapandet av inleveransen skickas informationen tillbaka till affärssystemet och användaren har då möjlighet att hämta tillgängliga inleveranser. 

Arbete utifrån inköpsorder rekommenderas för företag med få men kompetenta lagerarbetare.

Om arbetet tar vid från redan skapade inleveranser har en inköpare eller controller redan skapat, tilldelat och beställt mobil inleverans. När en mobil inleverans är beställd kan lagerpersonalen hämta inleveranser till enheten, efter matchande signering.

När väl inleverans är ute på den mobila-enheten kan arbetet med inleveransen ske utan nätverkskontakt, något som är önskvärt i stora lagerlokaler där åtkomst till trådlöst nätverk inte alltid är den bästa.

Tillgängliga inleveranser.

2. Skanna, plocka och inleverera.

Arbete med en vald inleverans

När den valda inleveransen har öppnats i den mobila-enheten presenteras samtliga inleveransrader innehållandes information som: artikelnummer, namn, hyllplats och antal som skall inlevereras. Artiklarna skannas med hjälp av en streckkodsskanner för att säkerställa att det är rätt artikel. Inleveransordningen kan styras på exempelvis hyllplats eller artikelnummer. Inleveransen kan därefter ske i valfri ordning genom att skanna streckkoder med artikelnummer, EAN, serienummer eller batchnummer. 

Under inleveransarbetet upplyser Adelivery, med ljudsignaler, användaren om eventuella avvikelser mellan det som skannats och vad som finns med på inleveransen från affärssystemet. Det kan gälla skanning av ett felaktigt artikel-, serie- eller batchnummer, plock av felaktigt antal etc.

3. Återrapportera till affärssystemet

Efter avslutat inleverans skickas resultatet av arbetet tillbaka till affärssystemet där den aktuell inleveransen uppdateras med den information som samlats in på den mobila-enheten. En inleverans behöver inte vara komplett förhållande till inköpsordern utan behandlas då som en delinleverans. 

Hämtning av inleveranser från affärssystemet

Utleverans

Höj kvaliteten på plockningen

Genom att förse medarbetarna på lagret med en mobil-enhet samt tillhörande streckkodsläsare kan man öka effektiviteten i plocket samtidigt som man säkerställer kvaliteten.

Utleveranserna presenteras direkt i den mobila-enheten och medarbetarna behöver aldrig gå till en dator eller skrivare för att hämta nya plocksedlar. Avvikelser i utleveransen kan administreras direkt i enheten. Genom att man verifierar varje plockad artikel eller rad via streckkodsskanning höjs kvaliteten eftersom onödiga felplock minimeras.

Arbeta med utleveranser

1. Hämta information från affärssystemet

Efter att ha beställt en utleverans för mobilt plock i affärssystemet kan den hämtas ut till den mobila-enheten som skall utföra plocket. Möjlighet finns att styra plockbeställningen till en viss mobil enhet. Alternativt kan plockbeställningarna fördelas utan hänsyn till vem som skall plocka. En utleverans som skickats ut till en platta tilldelas en status som förhindrar dubbelplock.

När väl utleveranserna är ute på den mobila enheten kan arbetet med plock-registreringen ske utan nätverkskontakt, något som är önskvärt i stora lagerlokaler där åtkomst till trådlöst nätverk inte alltid är den bästa.

Hämtning av utleveranser från affärssystemet

2. Skanna, plocka och paketera

Arbete med en vald utleverans

När den valda utleveransen har öppnats i den mobila enheten presenteras samtliga orderrader innehållande information som: artikelnummer, namn, hyllplats, lagersaldo och antal som skall levereras. Artiklarna skannas in med hjälp av en skanner för att säkerställa att det är rätt artikel. Plockordningen kan styras på exempelvis hyllplats eller artikelnummer. Plockningen kan där efter ske i valfri ordning genom att skanna streckkoder med artikelnummer, EAN, serienummer eller batchnummer. 

Under plockningsarbetet upplyser Adelivery, med ljudsignaler, användaren om eventuella avvikelser mellan det som skannats och vad som finns med på utleveransen från affärssystemet. Det kan gälla skanning av ett felaktigt artikel-, serie- eller batchnummer, plock av felaktigt antal etc.

3. Återrapportera till affärssystemet

Efter avslutat plock skickas resultatet av plocket tillbaka till affärssystemet där den aktuell utleveransen uppdateras med den information som samlats in på den mobila enheten. De avslutande momenten med utleveransen såsom utskrift av följesedel samt beställning av transport kan antingen hanteras manuellt eller automatiseras fullständigt.

Återrapportering till affärssystemet

Tillgänglig koppling: Standard ERP by Hansa World

Inventering

Under utveckling.

Tillgänglig koppling: Standard ERP by Hansa World