Appar till affärssystem

Appar för affärssystem är förmodligen inte det första man associerar till när man tänker på app-utveckling, men det finns en stor marknad med smarta appar som förenklar vardagen på olika arbetsplatser.

Adelivery - Mobil lagerhantering

Att rätta till en felaktig leverans kostar avsevärt mycket mer än ursprungsleveransen. Ofta 10-tals gånger mer. Förutom kostnaden för den praktiska hanteringen leder fel i leveranser till missnöjda kunder. Genom att använda streckkodsbaserat utleveransstöd höjer man kvaliteten vid plockningen, vilket leder till färre omleveranser, effektivare arbete och nöjdare kunder.

Applitron har utvecklat Adelivery, en app för att hantera allt lagerarbete i Standard ERP by HansaWorld från en Android-enhet med hjälp av en streckkodsläsare.

Utleverans

Höj kvaliteten på plockningen

Genom att förse medarbetarna på lagret med en Android-enhet samt tillhörande streckkodsläsare kan man öka effektiviteten i plocket samtidigt som man säkerställer kvaliteten.

Utleveranserna presenteras direkt i den mobila androidenheten och medarbetarna behöver aldrig gå till en dator eller skrivare för att hämta nya plocksedlar. Avvikelser i utleveransen kan administreras direkt i enheten. Genom att man verifierar varje plockad artikel eller rad via streckkodsskanning höjs kvaliteten eftersom onödiga felplock minimeras.

Arbeta med utleveranser

1. Hämta information från affärssystemet

Efter att ha beställt en utleverans för mobilt plock i Standard ERP kan den hämtas ut till den android-enhet som skall utföra plocket. Möjlighet finns att styra plockbeställningen till en viss mobil enhet. Alternativt kan plockbeställningarna fördelas utan hänsyn till vem som skall plocka. En utleverans som skickats ut till en platta tilldelas en status som förhindrar dubbelplock.

När väl utleveranserna är ute på den mobila enheten kan arbetet med plock-registreringen ske utan nätverkskontakt, något som är önskvärt i stora lagerlokaler där åtkomst till trådlöst nätverk inte alltid är den bästa.

Hämtning av utleveranser från affärssystemet
Arbete med en vald utleverans
2. Skanna, plocka och paketera

När den valda utleveransen har öppnats i den mobila enheten presenteras samtliga orderrader innehållande information som: artikelnummer, namn, hyllplats, lagersaldo och antal som skall levereras. Artiklarna skannas in med hjälp av en bluetooth-scanner för att säkerställa att det är rätt artikel. Plockordningen kan styras på exempelvis hyllplats eller artikelnummer. Plockningen kan där efter ske i valfri ordning genom att skanna streckkoder med artikelnummer, EAN, serienummer eller batchnummer. 

Under plockningsarbetet upplyser Adelivery, med ljudsignaler, användaren om eventuella avvikelser mellan det som skannats och vad som finns med på utleveransen från affärssystemet. Det kan gälla skanning av ett felaktigt artikel-, serie- eller batchnummer, plock av felaktigt antal etc.

3. Återrapportera till affärssystemet

Efter avslutat plock skickas resultatet av plocket tillbaka till Standard ERP där den aktuell utleveransen uppdateras med den information som samlats in på den mobila enheten. De avslutande momenten med utleveransen såsom utskrift av följesedel samt beställning av transport kan antingen hanteras manuellt eller automatiseras fullständigt.

Återrapportering till affärssystemet

Tillgänglig koppling: Standard ERP by Hansa World

Inleverans

Under utveckling.

Tillgänglig koppling: Standard ERP by Hansa World

Inventering

Under utveckling.

Tillgänglig koppling: Standard ERP by Hansa World