Webbutveckling

Ofta ger ett företags hemsida det "första intrycket" för en potentiell kund. Har man ingen syns man inte och om den är utdaterad kommer också kundens bild av företaget att  vara det. En hemsida idag är inte vad den en gång var. I dagens samhälle ställs mycket högre krav på en hemsida. En hemsida skall bl.a. vara responsiv, integrerad, lättnavigerad och sökbar. 

Avancerad hemsida

För att skapa en avancerad hemsida krävs en avancerad plattform. Applitron arbetar huvudsakligen med två olika plattformar för hemsidor, beroende på vilken typ som skall skapas. 

Prestashop

Prestashop är i grunden en e-handelsplattform med CMS-funktionalitet (Content Mangement System) som tillägg. För företag som säljer produkter och har höga krav på presentation av produktinformation är Prestashop den perfekta lösningen. Inte nog med att Prestashop är designat för presentera just produktinformation så går det sjävklart att aktivera e-handels-funktionalitet och börja sälja produkterna direkt från hemsidan. Förutom produkter och produktinformation går det att bygga strukturerade CMS-sidor med företagsinformation. Applitrons egna hemsida (den ni är på just nu) är byggd helt i Prestashop. 

Läs mer om Prestashop som e-handel

Wordpress

Wordpress är i grunden en plattform för att presentera löpande inlägg av text och bild, en så kallad blogg. Efterhand har Wordpress utvecklats till att klara en massa uppgifter via en uppsjö av tillägg. Särskilt har administratörens gränssnitt kommit att bli omtyckt eftersom det är enkelt och intuitivt. Wordpress kan automatiskt uppdatera grunden, tillägg och teman för att förbli någorlunda säkert. Layout och funktion kan göras unikt för varje sida om man behöver extra funktioner och eget utseende.

Hosting

Applitron erbjuder sina kunder en kostnadseffektiv och säker lösning för "hosting" och "backup". Kommunikationen mellan användarna och servern sker via en krypterad internetuppkoppling.

Fördelen med att lägga hemsidan på en hyrd serverplats är att ni slipper kostnader för inköp, drift och underhåll av en egen server. Utöver det får ni även en högre driftsäkerhet vilket innebär att ni kommer att behöva lägga minimalt med resurser på en krånglande server. Och, skulle något oförutsett hända lokat eller ute på internet så finns hjälpen nära. En förutsättning för ett lyckat resultat är förstås en bra internetuppkoppling.

Vår backuptjänst innebär förutom lokal säkerhetskopia, att dagliga backuper kopieras till en server placerad geografiskt skiljt från databasservern. Detta ger en hög säkerhet och en möjlighet att återställa systemet efter ett svårt avbrott som t.ex. brand eller stöld.

Sökmotoroptimering (SEO)

Både Prestashop och Wordpress är plattformar skapad för att vara sökmotoriptimerade. Plattformarna stödjer metadata hantering för att göra hemsidans data lätt-tillgänglig för sökmotorer.


Förutom att plattformen måste vara robust, krävs det också kompetens av företaget som utvecklar hemsidan. Applitron tillhandåller många års kompetens inom SEO och kan ge rådgivning för förbättrad SEO under och efter hemsidans framtagning