Hot Screen

Hot Screen har de senaste 25 åren framställt miljövänliga värmetransfer med hög kvalité, till rätt pris. I januari 2016 invigdes deras nya lokaler med helt nya produktionsmaskiner där den senaste tekniken har implementerats, detta till följd av den konstant ökade försäljningen. Hot Screen är i dag ett av världens mest miljövänliga transfertryckerier.

Val av system

I och med Hot Screens snabba tillväxt ställs hela tiden ökade krav på både hårdvara och mjukvara. Med Standard ERP by HansaWorld som motor öppnas möjligheterna för flera olika tilläggstjänster för att effektiviserat Hot Screens processer.  Hot Screen Warehouse Application och integrerad e-handel är två exempel på tjänster som används för att minimera arbetet och säkra kvaliteten. 

HWA - Hot Screen Warehouse Application 

HWA är en skräddasydd app som med hjälp av Applitrons API kommunicerar direkt med affärssystemet, utvecklad för att förenkla och säkerställa kvaliteten på utleveranserna ordrar till kund.  Tillsammans med ett par specialframtagna register för hantering av ett flytande hyllplatssystem tilldelar HWA plockaren första tillgängliga hyllplats enligt ett uppsatt regelverk. För att säkerställa att rätt produkter läggs på rätt hyllplats, skannas ordersedeln som kommer med från produktion. Efter det att ordern digitaliserats väljer plockaren själv vilka artiklar och antal som skall placeras på den tilldelade hyllplatsen. Hyllplatsen måste därefter skannas för att säkerställa att plockaren lägger rätta saker på rätt hyllplats. 

Användaren väljer först en av appens funktioner beroende på vad som skall utföras.

När de tryckta arken från produktion kommer till kvalitetssäkring och klippning medföljer en produktionsorder i pappersformat. Efter de att arken klipps och buntas ihop skannas orderna och innehållet från ordern hämtas från affärssystemet och presenteras i surfplattan. 

När ordern skannas med hjälp av en streckkodsläsare, hämtas och presenteras ordern på surfplattan. 

Efter de att användaren eventuellt justerat order och skapat en "inleverans" tilldelas ordern automatiskt en hyllplats utifrån kundinställningar och leveransadress. Hyllplatsen fylls sedan på löpande under dagen förutsatt att leveransadressen stämmer överens med andra inkommande ordrar. Om leveransadressen avviker tilldelas istället en ny hyllplats. 

I slutet på dagen innan transportbolaget hämtar utgående ordrar bokas frakter baserat på hyllplatserna/leveransadressen med hjälp av appen som kommunicerar med affärssystemet  och fraktbokningstjänsten.  I samband med fraktbokningen skrivs fraktetikett och följsedel ut samtidigt som utleveransen i affärssystem uppdateras med ett transportnummer-id.

Med hjälp av displaymonitorer presenteras innehållet i de flytande hyllsystemet.

Faktaruta

  • Namn: Hot Screen AB. 
  • Bransch: Tillverkning av värmetransfer.
  • Marknad: Europa.
  • Antal artiklar: Varje artikel är kundunik och skapas vid orderläggning.
  • Lagersystem: HWA - Hot Screen Warehouse Application.
  • Webbplats: hotscreen.se
  • Affärssystem: Standard ERP by HansaWorld.

E-handel

Applitrons åtagande i utvecklingen av Hot Screens e-handel har varit kommunikationen mellan e-handeln och affärssystemet. Det som utmärker Hot Screens e-handel är att ariklarna som säljs i e-handeln skapar artiklar i affärssystemet i samband med orderläggningen. 

Standard-ERP

Standard ERP: 16 namngivna användare.

Implementation inkluderar: Support, Utveckling, Konsulting och Drift: Applitron Datasystem AB.

Moduler/Funktioner: Redovisning, Elektronisk fakturahantering, Leverantör, Offert, Inköp, Order, Lager, E-post, HAL, Webshop, Wide area network, Prismodulering samt API.