Aurora

Aurora är den senaste i raden av tilläggstjänster till A2 by Applitron. Grundtanken med Aurora var primärt att byta ut det gamla handterminalsystemet Amelia som Applitron utvecklade för ca 15 år sedan för ordertagning och inventering. Aurora har sedan visat sig vara ett smidigt verktyg där varje funktion i A2 kan "appifieras" för att skapa ett enklare användargränssnitt i den mobila enheten. Ett perfekt verktyg till de medarbetare som inte behöver full tillgång till affärssystemet eller som inte alltid har tillgång till en dator i arbetet. 

Funktionalitet

Aurora är ett ständigt växande projekt där mer och mer av A2:s funktionaliteten lyfts över till Aurora. Order, Returorder, Inventering, Godsmottagning, Inleverans, Lagertransaktioner är några av moduler som redan finns färdiga. 

Beroende på företagets verksamhet kan de olika modulerna skräddarsys utifrån kundens behov. Mycket av funktionaliteten i Aurora ligger snarare i A2 än i appen. Aurora är ett lättarbetat gränssnitt för de användare som i många fall enbart arbetar med en eller ett par av Auroras moduler.
Med hjälp av olika behörighetsgrupper kan den inloggade användarens moduler begränsas beroende på vilken åtkomstgrupp användaren tillhör. En användare med åtkomstgrupp "säljare" kommer således inte ha tillgång till moduler som inte har med sälj att göra, medan en lagerarbetare inte kommer ha tillgång till säljmoduler. 

Teknik

Aurora är en app utvecklad för mobila Android-enheter. Aurora har en lokal databas på den enskilda enheten och kommunicerar med affärssystemet med hjälp av ett så kallat CRUD (create, read , update & delete) API. Som framgår av akronymet kan Aurora skapa, läsa, uppdatera och ta bort data.

Kundcase

Läs mer om några av våra kunder som använder sig av Aurora:

Läs mer om Blomsterboda