Aurora

Aurora är den senaste i raden av tilläggstjänster till A2 by Applitron. Grundtanken med Aurora var primärt att byta ut det gamla handterminalsystemet Amelia som Applitron utvecklade för ca 15 år sedan för ordertagning och inventering. Aurora har sedan visat sig vara ett smidigt verktyg där varje funktion i A2 kan "appifieras" för att skapa ett enklare användargränssnitt i den mobila enheten. Ett perfekt verktyg till de medarbetare som inte behöver full tillgång till affärssystemet eller som inte alltid har tillgång till en dator i arbetet. 

Anvädningsområden

Aurora kan skräddarsys helt utifrån kundens behov, så gränserna i Auroras anvädningsområde ligger snarare i kundens fantasi än i app-plattformen.

Försäljning

Aurora utvecklades initialt för hantering av: Order, returorder till säljare, för leverans till dagligvaruhandeln, samt en inventeringsmodul för lagerpersonalen. 

Lagerhantering

Aurora lämpar sig mycket väl för mindre företag som jobbar med intern logistik med godsmottagning, fraktbokning och utleverans. Även större företag t.ex. inom branschen för tredjepartslogistik, som hanterar olika lagerställen inom organisationen kan hanteras.

Funktionalitet

Aurora är ett ständigt växande projekt där mer och mer av A2's funktionalitet återfinns i Aurora. Några moduler som redan är utvecklade och används av våra kunder är:

  • Inleverans
  • Lagertransaktioner 
  • Utleverans
  • Order
  • Returorder
  • Förorder 
  • Batchorder

Inleverans

I Auroras inköpsordermodul presenteras samtliga tillgängliga inköpsorder. Efter val och registrering av antal lådor, fås kollietiketter utskrivna. De aktuella artiklarna skannas samtidigt som lagerpositioner registreras vid utläggning på lagret. När samtliga artiklar är färdiga kvitteras inköpsordern. A2 uppdateras skapas automatiskt och en lagersaldopåverkande inleverans är klar.

Beroende på företagets verksamhet kan de olika modulerna skräddarsys. Mycket av funktionaliteten i Aurora ligger i affärssystemet. Aurora ger ett lättarbetat gränssnitt även för datorovana användare som i många fall enbart arbetar fysiskt med lagerförflyttningar.
Med hjälp av olika behörighetsgrupper kan den inloggade användarens moduler begränsas. En användare med åtkomstgrupp "säljare" kommer således inte ha tillgång till moduler som inte har med säljarbetet att göra, medan en lagerarbetare inte kommer ha tillgång till säljmoduler. 

Teknik

Aurora är en app utvecklad för mobila Android-enheter. Aurora har en lokal databas i handenheten och kommunicerar med affärssystemet med hjälp av ett API. Den lokala databasen gör att användaren kan arbeta med Aurora även utan "täckning". Aurora behöver endast serverkontakt när information skall utbytas med affärssystemet men kan ge online-information om kontakt finns.

Kundcase

Läs mer om några av våra kunder som använder sig av Aurora:

Läs mer om Blomsterboda