AB Gylling & Co

AB Gylling & Co är ett modernt familjeföretag med lång erfarenhet och ett gediget affärstekniskt kunnande. Sedan starten 1912 har de specialiserat sig på att utveckla och marknadsföra tekniska innovationer och produkter.

Idag består Gyllinggruppen av sex företag inom såväl företag- som konsumentmarknad. De tillhandahåller batterier och elektromekanik för industriellt bruk, energi- och komfortlösningar för fritidshus samt produkter för outdoor living.

Företagen inom AB Gylling & Co är:

  • Gylling Teknik AB
  • Gylling Teknikk AS
  • Sunwind Gylling AB
  • Sunwind Gylling AS
  • Sunwind Gylling Oy

Med mottot ”Gylling brings technical innovations into business” bygger de systematiskt vidare på deras mångåriga erfarenhet av affärsutveckling och marknadsföring.

Val av system

AB Gylling & Co är en koncern som är aktivt i flera länder, med olika typer av IT-system. Alla företag använder den senaste tekniken för att digitalisera och automatisera processer. Med en multiföretags-lösning av Standard ERP by HansaWorld och smarta tillägg som integrerad e-handel och Scancloud har AB Gylling & CO minimerat manuellt arbete.

Fakta

E-handel

Sunwind AB och Sunwind Oy använder för närvarande Applitrons e-handelslösningar integrerat med Standard-ERP by HansaWorld för sina återförsäljare. De två nätbutikerna är nästan identiska sett till design och funktion men är kopplade till olika företag inom samma affärsystem. Liksom de flesta B2B-plattformar från Applitron måste Sunwinds kunder kunna logga in på nätbutiken för att se priser, lager och ordrar. Integreringen av e-handelslösningarna och Standard ERP möjliggör samlandet av all data på samma plats. Förutom att det minimerar det manuella arbetet för Sunwinds personal, säkerställer det också att uppgifterna i de olika systemen överensstämmer. En annan fördel med att arbeta så här är att datan lätt kan integreras med andra system. Uppdateras affärssystemet så slår detta direkt igenom på alla anslutna system.

Läs mer om integrerad e-handel

Adelivery

Sunwind har arbetat med att tillämpa en helhetslösning för att utveckla företagets olika delar. Ett ben i detta är det senaste projektet – implementeringen av appen Adelivery – ett viktigt verktyg för progressionen i lagerhanteringen för företaget som har lager på flera olika platser.

Adelivery möjliggör hanteringen av allt lagerarbete från en mobil enhet som är utrustad med en integrerad eller extern sträckkodsläsare. I appen finns alla plocklistor samlade tillsammans med all information som lagerpersonalen behöver för att säkerställa väl utförda in- eller utleveranser. Vid användning av Adelivery verifieras varje plockad artikel med hjälp av sträckkodsskanningen – något som minimerar risken för felplock och därmed även onödiga kostnader för felaktiga leveranser. Efter avslutad inleverans eller utleverans skickas resultatet till affärssystemet som uppdateras automatiskt. Vid färdig utleverans meddelas affärssystemet att leveransen är godkänd för fakturering, samtidigt som frakt bokas – vilket i Sunwinds fall sker med delivery management systemet Consignor. Med andra ord krävs ingen dator under plockprocessen, vilket ökar effektiviteten markant något som vara extra viktigt då att av Sunwinds huvudlager har flera packstationer utspridda på olika våningsplan. Vid färdigställd fraktbokning styr lagerpersonalen vilken skrivarestation de vill använda och där skrivs alla fraktdokument ut.

Med hjälp av en sstreckkodsläsare skannas artikelns EAN-nummer för ökad plocksäkerhet.

En påbörjad digital plocklistan där färgmarkeringar indikerar plockstatus per artikel.

I och med Sunwinds Adelivery implementation har ny funktionalitet adderats i både Standard ERP by HansaWorld och Adelivery. Exempelvis kan Sunwinds säljpersonal genom en knapptryckning vid orderhanteringen beräkna fraktkostnaden baserat på ordervärdet samt levernasadressens postnummer. En annan ny funktionalitet som har adderats är möjligheten att i Adelivery ändra kollityp och lägga till tilläggstjänster direkt i den mobilaenheten. Fraktbokning med kundens-kundnummer via Consignor är en annan funktionalitet som möjliggörs i de fallen som Sunwind drop-shipar åt sina kunder. I dropshipingfallen sker all lagerhantering av Sunwinds personal, men slutkonsumenten får aviseringen från transportbolaget som om e-butiken där produkten beställdes ifrån är avsändaren.

Standard-ERP

Standard ERP: Multiföretags-lösning, 14 namngivna användare

Implementering inkluderar: Support, utveckling, konslutation och drift av Applitron Datasystem AB.

Moduler: Bokföring, Fakturering, Leverantör, Offert, Inköp, Order, Lager, Avtal, Serviceorder, POS, E-post, HAL, CRM, Webshop, Wide area network, Prismodulering och Webshop & CMS.

Läs mer om Standard-ERP

Consignor

Consignor är ett delivery management system som kopplar ihop kunderna med leverantörens lager på ett så effektivt sätt som möjligt. Med hjälp av en Standard ERPs by HansaWorlds standardintegration med Consignor får leverantören och kunder alltid samma högkvalitativa upplevelse när en frakt bokas eller när kunden får en leverans, oavsett vilken kombination av transportörtjänster som valts.

Scancloud

Fakturahantering är i många fall ett tidskrävande arbete för personalen på ekonomiavdelningen. AB Gylling & Co använder sig Scancloud för hantering av både inkommande (fakturascanning) och utgående fakturor. 

Läs mer om Scancloud