AB Gylling & Co

AB Gylling & Co är ett modernt familjeföretag med lång erfarenhet och ett gediget affärstekniskt kunnande. Sedan starten 1912 har de specialiserat sig på att utveckla och marknadsföra tekniska innovationer och produkter.

Idag består Gyllinggruppen av sex företag inom såväl B2B- som B2C-marknaden. De tillhandahåller batterier och elektromekanik för industriellt bruk, energi- och komfortlösningar för fritidshus samt produkter för outdoor living.

Företagen som ingår i AB Gylling & Co är:

  • Gylling Teknik AB
  • Gylling Teknikk AS
  • Sunwind Gylling AB
  • Sunwind Gylling AS
  • Sunwind Gylling Oy

Gyllings motto är ”Gylling brings technical innovations into business” de bygger systematiskt vidare på sin mångåriga erfarenhet av affärsutveckling och marknadsföring.

Val av system

AB Gylling & Co är en koncern som finns i flera olika länder och där de använder sig av olika it-system. Gemensamt för alla företag är att de med hjälp av den senaste teknik i så stor utstreckning som möjligt försöker digitalisera och automatisera sina processer. Med en multiföretags-uppsättning av Standard ERP by HansaWorld som affärssystem och smarta tilläggstjänster som integrerad e-handel för ordertagning, Adelivery för leveranshantering och Scancloud för fakturahantering minimerar AB Gylling & Co det manuella arbetet.

Faktaruta

E-handel

I dagsläget använder sig Sunwind AB och Sunwind Oy av Applitrons e-handelslösning integrerat med Standard ERP by HansaWorld för deras återförsäljare. E-butikerna är i stort sett identiska vad det gäller design och funktionalitet men är kopplade till två olika företag i samma Affärssystem. Likt andra B2B-uppsättningar från Applitron måste Sunwinds kunder logga in i e-butiken för att ha möjlighet att bland annat se: priser, lagersaldo och lägga ordrar. Integrationen med Standard ERP möjliggör att hålla datan samlad och administrerad på ett ställe. Förutom att det minimerar det manuella arbetet för Sunwinds personal så säkerställer de också att datan i de olika system alltid är den samma. En anna fördel med att jobba med masterdata från ett system integrerat med andra är att samma masterdata enkelt kan integreras mot andra system. Så genom att enbart uppdatera masterdatan kommer samtliga integrerad system att uppdateras per automatik.

Läs mer om Integrerad e-handel

Adelivery

Sunwinds Adelivery-lösning (AB och Oy) implementerades för att säkerställa och förenkla utleveranshantering av ordrar som tidigare har varit ett både tidskrävande och stressfull arbete. Genom att digitalisera de administrativa i plockprocessen minskar risken för fel samtidigt som tidsåtgången för varuplock minskar avsevärt. Utöver det får man även en bättre kontroll och styrning av lagret vilket är särskillt viktigt då lager och kontor inte ligger på samma ställe.
Sunwind AB har flera olika lagerställe både fysiskt och digitalt, och på centrallagret i Vetlanda har det olika våningsplan på
varulagret. Efter Adelivery-implementationen kan Sunwinds lageransvarig enkelt och digitalt tilldela plocklistor till plockpersonal på de olika lagerställena, som sedan med hjälp av en handdator skannar och plockar produkterna. När plockpersonalen har utfört plocket och skannat av artiklarna väljer det direkt i Android-enhetet vart utskriften skall skrivas ut innan de "skickar" in plocklistan. Genom att färdig markera plocklistan uppdateras statusen i Standard ERP och en fraktbokning till fraktbokningstjänsten Consignor skickas automatiskt iväg. Redan några sekunder efter att plocklistan har färdigmarkerats uppdateras utleveransen med ett transportnummer-id i Standard ERP och fraktetiketter skrivs ut samtidigt som e-postavisering skickas till kund.

Läs mer om Adelivery

Standard-ERP

Standard ERP: Multiföretagsuppsättning, 14 namngivna användare.

Implementationen inkluderar: Support, Utveckling, Konsulting och Drift: Applitron Datasystem AB.

Moduler: Redovisning, Fakturering, Leverantör, Offert, Inköp, Order, Lager, Avtal, Serviceorder, POS, E-post, HAL, CRM, Webshop, Wide area network, Prismodulering och Webshop & CMS.

Läs mer om Standard ERP

Scancloud

Fakturahantering är i många fall ett tidskrävande arbete för personalen på ekonomiavdelningen. AB Gylling & Co använder sig Scancloud för hantering av både inkommande (fakturascanning) och utgående fakturor.  

Läs mer om Scancloud