Sunwind

Sunwind är en del av Gyllinggruppen och har sedan 1980-talet varit den ledande leverantören i Sverige av energi- och komfortlösningar till stugor som inte har tillgång till det ordinarie elnätet. Sunwind finns representerade i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Gyllinggruppen är en innovativ och stark företagsgrupp som i snart hundra år har har utvecklat och marknadsfört nya produkter och tekniska lösningar. 

Med åren så har konceptet utvecklats och idag tillhandahåller Sunwind ett bredare utbud av produkter samt nya tekniska lösningar som möjliggör en ny nivå av bekvämlighet för stugägare som är jämförbar med det som de ordinarie elnätet kan erbjuda. Dags produktsortiment består även av produkter för båtliv, husvagn och husbil som komplement till komfortlösningar till fritidshus med el.  

Val av system

Sunwind är del av Gyllinggruppen och är även därför en del av den multiföretagsuppsättningen av StandardERP by HansaWorld som Gyllinggruppen valt att arbeta i. Multiföretagslösningen innebär att alla företag använder sig av en och samma databas och delar på  licenskostnaden med full tillgång till hela systemets funktioner. Även smarta tillägg som integrerade e-butiker och Scancloud vid fakturahantering har implementerats hos Gyllingföretagen för att minimera det manuella arbetet. Sunwind använder sig även av Adelivery – Applitrons app för lagerhantering.

Fakta

Standard-ERP

Standard ERP: Multiföretags-lösning

Implementering inkluderar: Support, utveckling, konslutation och drift av Applitron Datasystem AB.

Moduler: Bokföring, Fakturering, Leverantör, Offert, Inköp, Order, Lager, Avtal, Serviceorder, POS, E-post, HAL, CRM, Webshop, Wide area network, Prismodulering och Webshop & CMS.

Läs mer om Standard-ERP

E-handel

Sunwind AB och Sunwind Oy använder för närvarande Applitrons e-handelslösningar integrerat med Standard-ERP by HansaWorld för sina återförsäljare. De två nätbutikerna är nästan identiska sett till design och funktion men är kopplade till olika företag inom samma affärsystem. Liksom de flesta B2B-plattformar från Applitron måste Sunwinds kunder kunna logga in på nätbutiken för att se priser, lager och ordrar. Integreringen av e-handelslösningarna och Standard ERP möjliggör samlandet av all data på samma plats. Förutom att det minimerar det manuella arbetet för Sunwinds personal, säkerställer det också att uppgifterna i de olika systemen överensstämmer. En annan fördel med att arbeta så här är att datan lätt kan integreras med andra system. Uppdateras affärssystemet så slår detta direkt igenom på alla anslutna system.

Adelivery

Sunwind har arbetat med att tillämpa en helhetslösning för att utveckla företagets olika delar. Ett ben i detta är det senaste projektet – implementeringen av appen Adelivery – ett viktigt verktyg för utveckla i lagerhanteringen för företaget som har lager på flera olika platser.

Adelivery möjliggör hanteringen av allt lagerarbete från en mobil enhet som är utrustad med en integrerad eller extern sträckkodsläsare. I appen finns alla plocklistor samlade tillsammans med all information som lagerpersonalen behöver för att säkerställa väl utförda in- eller utleveranser. Vid användning av Adelivery verifieras varje plockad artikel med hjälp av sträckkodsskanningen – något som minimerar risken för felplock och därmed även onödiga kostnader för felaktiga leveranser. Efter avslutad inleverans eller utleverans skickas resultatet till affärssystemet som uppdateras automatiskt. Vid färdig utleverans meddelas affärssystemet att leveransen är godkänd för fakturering, samtidigt som frakt bokas – vilket i Sunwinds fall sker med delivery management systemet Consignor. Med andra ord krävs ingen dator under plockprocessen, vilket ökar effektiviteten markant något som vara extra viktigt då att av Sunwinds huvudlager har flera packstationer utspridda på olika våningsplan. Vid färdigställd fraktbokning styr lagerpersonalen vilken skrivarestation de vill använda och där skrivs alla fraktdokument ut.

Med hjälp av en streckkodsläsare skannas artikelns EAN-nummer för ökad plocksäkerhet.

En påbörjad digital plocklista där färgmarkeringar indikerar plockstatus per artikel.

I och med Sunwinds Adelivery implementation har ny funktionalitet adderats i både Standard ERP by HansaWorld och Adelivery. Exempelvis kan Sunwinds säljpersonal genom en knapptryckning vid orderhanteringen beräkna fraktkostnaden baserat på ordervärdet samt levernasadressens postnummer. En annan ny funktionalitet som har adderats är möjligheten att i Adelivery ändra kollityp och lägga till tilläggstjänster direkt i den mobilaenheten. Fraktbokning med kundens kundnummer via Consignor är en annan funktionalitet som möjliggörs i de fallen som Sunwind drop-shipar åt sina kunder. I dropshipingfallen sker all lagerhantering av Sunwinds personal, men slutkonsumenten får aviseringen från transportbolaget som om e-butiken där produkten beställdes ifrån är avsändaren.

Consignor

Delivery management-systemet Consignor kopplar ihop kunderna med leverantörens lager på ett så effektivt sätt som möjligt. Med hjälp av en Standard ERPs by HansaWorlds standardintegration med Consignor får leverantören och kunder alltid samma högkvalitativa upplevelse när en frakt bokas eller när kunden får en leverans, oavsett vilken kombination av transportörtjänster som valts.