Åtta viktiga krav för en B2B e-handel (del 1)

I en artikel: Välj rätt konsulter och plattform för B2B – åtta viktiga krav (IDG.se 2016-04-01), avhandlas frågor gällande komplexiteten av implementation av ett B2B e-handelsystem

Publicerad: 2016-09-07 14:34:25
Kategorier: Nyheter

I en artikel: Välj rätt konsulter och plattform för B2B – åtta viktiga krav (IDG.se 2016-04-01), avhandlas frågor gällande komplexiteten av implementation av ett B2B e-handelsystem. Artikeln motargumenterar inte att B2B företag kommer att implementera e-handelsplattformar, utan snarare  den bakomliggande problematiken och de krav B2B företag har på leverantören. I slutet av artikeln listas nio specifika krav på ett B2B e-handelsplattform.

I detta mailutskick presenteras information om hur Applitrons webintegration fungerar som en brygga och helhetslösning mellan e-handelsplattformen Prestashop och affärssystemet Standard-ERP by Hansa World. Med vår "out of the box" lösning kan vi på mellan 4-8 veckor implementera en integrerad B2B webshop som uppfyller samtliga krav som IDG tar upp. 

Krav 1 - Hantera olika priser för olika kunder

Standard-ERP:s funktion för prismodulering tillåter diverse olika modeller för priskalkylering. I grunden används ett baspris på respektive artikel och uträkningarna från prismoduleringen kommer därefter att appliceras på respektive artikel och kund. För att göra något komplext enkelt kan man i grova drag säga att varje artikel kan tilldelas olika prisformler utifrån baspriset. Varje artikel kan tilldelas olika priser i olika prislistor och kunderna kan i sin tur vara kopplad till olika prislistor. När kunden loggar in sig i webshopen slås det specifika priset automatiskt upp och rätt pris visas på rätt produkt. Som framgår av bilden har varje artikel ett baspris som i detta fall presenteras överstruket för denna kunden. Därefter presenteras kundens specifika rabatt i procent och slutliga kundens pris. All denna information hanteras från affärssystemet och slås upp när kunden loggar in.

Krav 2 - Hantera mer omfattande produktinformation av teknisk karaktär

Typen av produktinformation som presenteras i webshopen begränsas snarare av tidsbrist att prestera informationen än av tekniska svårigheter att presentera den.

Här är några exempel av olika typer av produktinformation som hanteras: 

 • Namn
 • Artikelnummer
 • Lagerställen
 • Lagersaldo (slås upp från affärssystemet när en artikel öppnas i shopen)
 • Olika priser (slås upp när kunden loggar in)
 • Rabatter (slås upp när kunden loggar in)
 • Kortbeskrivning (256 tecken)
 • Långbeskrivning
 • Videoklipp
 • Nio produktbilder (önskas fler så löser vi det)
 • Bilagor
 • Datablad/Teknisk specifikation (innehållet i den tekniska specifikationen är alla unika filtreringsmöjligheter)

Krav 3 - Visa unikt produktutbud för varje inloggad kund

I Standard-ERP kan varje kund tilldelas en allmän eller unik kundgrupp. Utifrån önskemål kan kundgruppen användas på olika sätt i webshopen.

Nedan följer några exempel på användningsområden som kan manipuleras beroende på kundgrupp.

 • Prisinformation
 • Produktutbud
 • Produktinformation
 • Sökmöjlighet
 • Filtreringsmöjlighet 

Krav 4 - Integreras med företagets faktureringssystem, crm-system, logistiksystem och dylikt

Krav 4 uppfylls i största grad då Applitrons webintegration är själva integrationen mellan en e-handelsplattform och ett komplett ERP system.

Krav 5 - Visa priser exklusive moms

Denna funktionalitet finns inte tillgänglig i Prestashops standardversion. Prestashop är ett opensource-projekt och modulbaserat så funktionalitet för momshantering kunde och har utvecklats. Valmöjligheten: inkl. / exkl. moms ligger nu på kundgruppsnivå och kunden väljer själv vilket pris som skall presenteras.

I del 2 tar vi upp de sista fyra punkterna från IDG:s artikel (det var inte åtta utan nio krav).

 • Ge online-kunderna ett utökat stöd och support i köpprocessen då produkterna normalt är mer komplicerade än vid B2C-köp
 • Ha stöd för attestering - inköpsförslag skapas av användare som godkänns av behörig person
 • Ha abonnemangstjänster där kunderna kan lägga en order som upprepas exempelvis varje månad
 • Ha snabborder för återkommande inköp

Dela detta innehåll