Våra produktgrupper

Nedan listas våra produktgrupper

Standard ERP by HansaWorld

Kärnan i Standard ERP utgörs av funktionalitet för bokföring, order & lagerhantering, tillverkning och projekthantering. Genom att utöver detta ha stöd för CRM, e-post, dokumenthantering, grafiska kalendrar och scheman samt forum, är Standard ERP en unik lösning där all funktionalitet är integrerad.

Läs mer om Standard ERP

E-handel

Applitrons e-handelslösning är en vidareutveckling av e-handelsplattformen Prestashop. Ett stort antal anpassningar har skapats för att webshopen skall kunna kommunicera med Standard ERP by HansaWorld.

Läs mer om e-handel

A2

A2 är inte bara ett avancerat ERP-system utan en plattform för för utveckling av skräddarsydda lösningar för kunder med speciella behov. Det har full anpassningsbarhet för att fungera optimalt för varje kund. A2 körs i din web-browser och kan därmed köras i valfritt operativsystem och med olika användargränssnitt. Det kan integreras med andra system där så behövs och är förberett för alla SQL-databaser.

Läs mer om A2

Taxi applikationer

Applitron har arbetat med applikationer avsedda för större beställningscentraler och andra aktörer inom taxinäringen sedan avregleringen som skedde i början av 1990-talet. Under resans gång har vi skaffat oss en god verksamhetskompetens samt en portfölj av applikationer avsedda för denna bransch.

Läs mer om Taxi-applikationer

Hapfind

Hapfind är ett system som ger organisationer möjlighet att på ett effektivt sätt presentera planerade aktiviteter för sina besökare eller meddlemar. På webben eller i användarens mobil.

Läs mer om Hapfind

Övriga produkter

Applitron har valt ut ett antal samarbetspartners med specialkompetens inom vissa områden. Det kan gälla e-fakturering, fakturascanning etcetera där vi bedömt att vi tillsammans med våra partners ger våra kunder en bättre helhetslösning genom att skapa integrationer mellan våra produkter.

Läs mer om våra övriga produkter

Lista av underkategorier i Våra produkter: