Våra produkter

Efter mer än 30 år inom it-branschen har Applitron utvecklat och tillhandahållit it-system för ett stort antal branscher. Nedan listas några av de produktgrupper som är aktuella idag.

A2

A2 är inte bara ett avancerat ERP-system utan även en plattform för utveckling av skräddarsydda lösningar. För kunder med speciella behov. Med full anpassningsbarhet för att fungera på bästa sätt.  A2 körs i java och kan därmed köras i de flesta operativsystem.  Olika användargränsnitt kan användas, Swing, API eller webb. Det kan integreras med andra system där så behövs och hanterar olika databassystem.

Läs mer om A2

E-handel

Applitrons e-butikslösning är en vidareutveckling av e-handelsplattformen Prestashop. Ett stort antal anpassningar har skapats för att webbutiken effektivt skall kunna kommunicera t.ex. Standard ERP by HansaWorld.

Läs mer om e-handel

Hapfind

Hapfind är ett system som ger organisationer möjlighet att på ett effektivt sätt presentera planerade aktiviteter för sina besökare eller medlemmar. På webben eller i användarens mobil. Eller varför inte använda Hapfindmotorn som grund för att designa ett eget system anpassat efter er organisations behov.

Läs mer om Hapfind

Mobilapplikationer

Applitron har flera års erfarenhet av app-utveckling till iOS (iphone och ipad), Android och Windows Mobile. Såväl standard- som kundspecifika appar finns utvecklade.

Läs mer om mobilapplikationer

Standard ERP by HansaWorld

Kärnan i Standard ERP utgörs av funktionalitet för bokföring, order & lagerhantering, tillverkning och projekthantering. Genom att utöver detta ha stöd för CRM, e-post, dokumenthantering, grafiska kalendrar och scheman samt forum, är Standard ERP en unik lösning där all funktionalitet är integrerad.

Läs mer om Standard ERP

Taxi applikationer

Applitron har arbetat med applikationer avsedda för större beställningscentraler och andra aktörer inom taxinäringen sedan avregleringen som skedde i början av 1990-talet. Under resans gång har vi skaffat oss en god verksamhetskompetens samt en portfölj av applikationer avsedda för denna bransch.

Läs mer om Taxi-applikationer

Webbutveckling

Ofta ger ett företags hemsida det "första intrycket". Har man ingen syns man inte och om den är utdaterad kommer också kundens bild av företaget att vara det. En hemsida skall bl.a. vara responsiv - så att alla enheter kan användas, integrerad - så att den är aktuell, lättnavigerad och sökbar.Samtidigt skall den vara snabb och presenterad information vara aktuell och korrekt. Genom integreringar med bassystem, t.ex. affärssystem eller produktinformationssystem, hålls allt aktuellt och llika korrekt som din basinformation.

Läs mer om Webbutveckling

Övriga produkter

Applitron har valt ut ett antal samarbetspartners med specialkompetens inom vissa områden. Det kan gälla e-fakturering, fakturascanning etcetera, där vi, tillsammans med våra partners, kan erbjuda en bättre helhetslösning genom kopplingar mellan våra produkter.

Läs mer om våra övriga produkter