Våra produkter

Efter mer än 30 år inom it-branschen har Applitron tillhandahållit och utvecklat it-relaterade system till ett stort antal olika branscher. Nedan listas några av de produktgrupper som vi jobbar med idag.

A2

A2 är inte bara ett avancerat ERP-system utan en plattform för för utveckling av skräddarsydda lösningar för kunder med speciella behov. Det har full anpassningsbarhet för att fungera optimalt för varje kund. A2 körs i din web-browser och kan därmed köras i valfritt operativsystem och med olika användargränssnitt. Det kan integreras med andra system där så behövs och är förberett för alla SQL-databaser.

Läs mer om A2

E-handel

Applitrons e-handelslösning är en vidareutveckling av e-handelsplattformen Prestashop. Ett stort antal anpassningar har skapats för att webshopen skall kunna kommunicera med Standard ERP by HansaWorld.

Läs mer om e-handel

Hapfind

Hapfind är ett system som ger organisationer möjlighet att på ett effektivt sätt presentera planerade aktiviteter för sina besökare eller medlemmar. På webben eller i användarens mobil. Eller varför inte använda Hapfindmotorn som grund för att designa ett eget system anpassat efter er organisations behov.

Läs mer om Hapfind

Mobilapplikationer

Applitron har flera års erfarenhet av app-utveckling till iOS (iphone och ipad), Android och Windows Mobile. Några av appar är utvecklat på eget initiativ medans andra har varit på uppdrag av våra kunder.

Läs mer om mobilapplikationer

Standard ERP by HansaWorld

Kärnan i Standard ERP utgörs av funktionalitet för bokföring, order & lagerhantering, tillverkning och projekthantering. Genom att utöver detta ha stöd för CRM, e-post, dokumenthantering, grafiska kalendrar och scheman samt forum, är Standard ERP en unik lösning där all funktionalitet är integrerad.

Läs mer om Standard ERP

Taxi applikationer

Applitron har arbetat med applikationer avsedda för större beställningscentraler och andra aktörer inom taxinäringen sedan avregleringen som skedde i början av 1990-talet. Under resans gång har vi skaffat oss en god verksamhetskompetens samt en portfölj av applikationer avsedda för denna bransch.

Läs mer om Taxi-applikationer

Webbutveckling

Ofta ger ett företags hemsida det "första intrycket" för en potentiell kund. Har man ingen syns man inte och om den är utdaterad kommer också kundens bild av företaget att vara det. En hemsida idag är inte vad den en gång var. I dagens samhälle ställs mycket högre krav på en hemsida. En hemsida skall bl.a. vara responsiv, integrerad, lättnavigerad och sökbar.

Läs mer om Webbutveckling

Övriga produkter

Applitron har valt ut ett antal samarbetspartners med specialkompetens inom vissa områden. Det kan gälla e-fakturering, fakturascanning etcetera där vi bedömt att vi tillsammans med våra partners ger våra kunder en bättre helhetslösning genom att skapa integrationer mellan våra produkter.

Läs mer om våra övriga produkter