A2 affärssystem

A2 är inte bara ett avancerat ERP-system utan också en plattform för utveckling av skräddarsydda lösningar till kunder med speciella behov. A2 har full anpassningsbarhet för att fungera optimalt för varje kund. A2 körs i web-browser eller separat och kan därmed köras oberoende av operativsystem. Det kan integreras med andra system där så behövs och är förberett för alla SQL-databaser.

Läs mer om A2 Affärssystem

A2-Mobil

En A2-lösning framtagen för verksamheter som arbetar med s k butikskonsulenter eller butikssäljare. Lösningen, som bygger på streckkodsbaserad orderregistrering via handterminal, höjer kvaliteten i sälj- och distributionsprocessen och hjälper därmed till att öka såväl den egna verksamhetens som butikens lönsamhet.

Läs mer om A2-Mobil

A2-Weborder

A2-Weborder är, som namnet säger, en web-baserad B2B orderrutin. Lösningen bygger på branschspecifika rutiner för att publicera ett aktuellt sortiment där kunden kan registrera sin order utifrån de publicerade varorna.

Läs mer om A2-Weborder