A2 by Applitron

A2 är vår egenutvecklade produkt som har utvecklats under många år. A2 har även varit grunden till tilläggsfunktionalitet som exempelvis e-handel och andra applikationer. Fortfarande helt under vår kontroll.

A2 - Affärssystem

A2 är inte bara ett avancerat ERP-system utan också en plattform för utveckling av skräddarsydda lösningar till kunder med speciella behov. A2 har full anpassningsbarhet för att fungera bra för varje kund. A2 körs i java och kan därmed användas tillsammans med de flesta operativsystemen. Det kan integreras med andra system där så behövs, på ett standardiserat sätt, och är förberett för fritt val av databas.

Läs mer om A2 Affärssystem

A2 - Aurora

Aurora är vår senaste produkt i A2-serien. Aurora är en app-plattform för kundanpassade appar där all funktionalitet är integrerad med A2. För det företag som behöver en kundanpassad app kopplad mot en databas med stora transaktionsmängder är Aurora den perfekta lösningen.    

Läs mer om A2-Aurora

A2 - E-handel

A2s integrerade e-handel är, som namnet säger, en web-baserad B2B orderrutin. Lösningen bygger på branschspecifika rutiner för att publicera ett aktuellt sortiment där kunden kan registrera sin order utifrån de publicerade varorna.