A2 by Applitron

A2 är vår egna produkt som vi har utvecklat över de senaste 30 åren. Från A2 affärssytem har de sedan knoppat av tilläggsfunktionalitet, exempelvis e-handel samt applikationer som framgår enligt nedan.

A2 - Affärssystem

A2 är inte bara ett avancerat ERP-system utan också en plattform för utveckling av skräddarsydda lösningar till kunder med speciella behov. A2 har full anpassningsbarhet för att fungera optimalt för varje kund. A2 körs i web-browser eller separat och kan därmed köras oberoende av operativsystem. Det kan integreras med andra system där så behövs och är förberett för alla SQL-databaser.

Läs mer om A2 Affärssystem

A2 - Aurora

Aurora är vår senaste produkt ut i A2-serien. Aurora är en app-plattform för kundanpassade appar där all funktionalitet är integrerad med A2. För det företag som behöver en kundanpassad app kopplad mot en databas med stora transaktionsmängder är Aurora den perfekta lösningen.    

Läs mer om A2-Aurora

A2 - E-handel

A2-Weborder är, som namnet säger, en web-baserad B2B orderrutin. Lösningen bygger på branschspecifika rutiner för att publicera ett aktuellt sortiment där kunden kan registrera sin order utifrån de publicerade varorna.

Läs mer om A2-Weborder