Om oss

Applitron Datasystem AB finns i Göteborg där utveckling och försäljning av affärssystem, e-handelssystem, mobilapplikationer, mm  sker. Systemen hanterar de administrativa rutinerna för såväl mindre företag, med behov av kostnadseffektivitet, som större organisationer, med högt specialiserade krav på funktioner och anpassning. Vikten av långvariga kundrelationer är central och Applitron erbjuder en helhet av mjukvara, tjänster, hårdvara och konsultation.

Utveckling av specialiserade system och standardsystem sker med väl trimmade utvecklingsverktyg. Modern mjukvaruteknik är alltid högst upp på agendan. Utöver programmering hanteras hårdvara, nätverk och systemintegration, vilket gör att vi kan erbjuda robusta helhetslösningar. Lösningar där alla komponenter fungerar tillsammans.

Applitron är en HansaWorld-partner sedan 1996 och har idag ett stort antal kunder som kör Standard ERP eller HansaWorld Enterprise. Av Applitron’s 9 medarbetare har 4 mångårig erfarenhet av HansaWorld Enterprise samt Standard ERP och är konstant sysselsatta med att hjälpa våra kunder med allt rörande implementation, anpassningar, utbildning, konsultation, serverdrift i molnet, support och integrationsprojekt.

A2, den egenutvecklade plattformen, är ett affärssystem där man på ett kostnadseffektivt sätt ta fram helt kundunika lösningar för företag eller branscher där ett standardsystem inte finns eller räcker till. Ett exempel på en sådan speciallösning är vår Taxi-applikation som effektivt har fakturerat och administrerat miljontals taxiresor i Stockholm och Göteborg under 20-talet år, med konstant utveckling och förnyelse.

Support

Genom ett supportavtal med Applitron har du som kund tillgång till spetskompetens inom Standard ERP och A2. Vårt mål är att lära känna dig, ditt företag och era administrativa rutiner för att kunna ge er bästa tänkbara support.

Kontakta oss om våra  supporttjänster

Utbildning

Applitron erbjuder sina kunder en kundanpassad utbildning som vi utför antingen i era lokaler eller hos oss. Utbildningarna genomförs normalt gruppvis med en gruppindelning baserad på vilka delar i A2 eller Standard ERP som respektive elev kommer att använda sig av. Utbildningen genomförs av personer med mångårig erfarenhet av A2 eller Standard ERP samt implementation av ERP-system.

För de kunder som så önskar tar vi fram kundunik dokumentation anpassad till det aktuella företagets rutiner och arbetssätt.

Om du behöver hjälp med att vidareutveckla dina kunskaper i Standard ERP eller någon annan HansaWorld produkt står vi gärna till tjänst.

Kontakta oss om våra utbildningar

Anpassningar

Standard ERP samt A2 är programvaror med ett stort antal moduler, rutiner och funktioner. Trots detta kan det, i det enskilda fallet, finnas plats för effektivare rutiner. Varje verksamhet känner ju bäst sin egen affär. Med kundunika lösningar kan kundens krav och förväntningar då uppfyllas. Och för oss är detta helt normalt. Man skall inte nöja sig med irriterande tillkortakommanden om man vet ett bättre sätt.

HAL-modulen i Standard ERP ger konsulterna och utvecklarna möjlighet att göra både små och stora förändringar i standardprogramvaran på ett säkert sätt.

A2 är i grunden en verktygslåda som är tänkt att anpassas för att skapa maximal kundnytta. Mycket energi har lagts på att oberoende av operativsystem, databaser, integrationer, kommunikationsvägar och licensbegränsningar kunna utveckla ett avancerat och robust affärssystem med möjlighet till både delad och kundunik kod.

Kontakta oss om kundanpassningar

Integration

Applitron kan hjälpa till med att skapa integrationslösningar mellan såväl, vårt egna A2, Standard ERP som andra affärssystem. Det kan gälla e-butiker eller andra e-handelssystem, e-faktureringssystem, logistiksystem, BI-system eller mobila sidosystem. Antingen via direktkopplingar eller lösare API.

Tillsammans med kunden och tredjepartskonsulter tar vi fram den effektivaste integrationslösningen.

Kontakt för att diskutera ett integrationsprojekt

Implementation av ERP-system

Nyckeln till en lyckad implementation av ett ERP-system är en partner med god kännedom om den aktuella produkten. Applitron har varit en HansaWorld-partner och genomfört implementationsprojekt sedan 1995. Våra medarbetare besitter hög kompetens vad gäller såväl Standard ERP som hur man på bästa sätt använder sig av systemet i verksamheten.

Om du behöver hjälp med att implementera ny funktionalitet i ditt Standard ERP eller någon annan HansaWorld produkt eller kanske fördjupa dina kunskaper, kontakta oss då.

Kontakta oss så tar vi en diskussion kring hur vi kan komma vidare

Applitron molntjänst

Med Applitron’s molntjänst får ditt företag en kostnadseffektiv och säker lösning för molndrift av ditt affärssystem.

Fördelar:

  • Maximal prestanda
  • Ökad datasäkerhet
  • Larm och åtgärdsförsök
  • Automatiska backuper
  • Snabbare support
  • Skalbart
  • Minskade kostnader för egen infrastruktur och server

Applitron ansvarar för att ni kontinuerligt har ert StandardCloud tillgängligt. Våra servrar körs på väl dimensionerade datorer i kylt och strömsäkrat serverrum. Vår backuptjänst innebär dagliga backuper till en server placerad geografiskt skiljt från databasservern. Detta ger en hög säkerhet och en möjlighet att återställa systemet efter ett svårt avbrott som t.ex. brand eller stöld.

Kontakta oss om våra hostingtjänster

Applitron banner