Appar till affärssystem

Appar för affärssystem är förmodligen inte det första man associerar till när man tänker på app-utveckling, men det finns en stor marknad med smarta appar som förenklar vardagen på olika arbetsplatser.

Adelivery

Applitron har utvecklat Adelivery, en app för att hantera allt lagerarbete i affärssystemet från en mobil enhet med hjälp av en inbygd eller extern streckodsläsare. Adelivery är en app utvecklad för Androida enheter och är integrerad mot affärssystemet Standard ERP by HansaWorld. I dagsläget finns funktionalitet för in- och utleveranshantering, men all typ av standard och eller anpassad funktionalitet i Standard ERP kan "appifieras" till Adelivery för kundspecifika önskemål.  

Läs mer om Adelivery

Läs mer om HWA, en kundunik applikation som bygger på Adeliverymotorn, integrerad med Standrard ERP

Aurora

Aurora är den senaste i raden av tilläggstjänster till A2 by Applitron. Grundtanken med Aurora var primärt att byta ut det gamla handterminalsystemet Amelia som Applitron utvecklade för ca 15 år sedan för ordertagning och inventering. Aurora har sedan visat sig vara ett smidigt verktyg där varje funktion i A2 kan "appifieras" för att skapa ett enklare användargränssnitt i den mobila enheten. Ett perfekt verktyg till de medarbetare som inte behöver full tillgång till affärssystemet eller som inte alltid har tillgång till en dator i arbetet. 

Läs mer om Aurora