Design elements

The classes below showcases the available design classes.
These can be used anywhere on the website.
In elementor you should put the class name in Advanced>CSS Classes

Note: All classes are lowercase regardless of (listing) below.

Icons

appli-analytics
appli-assitance
appli-bi
appli-cashier
appli-company
appli-customer-service
appli-database
appli-delivery-truck
appli-email
appli-erp
appli-forklift
appli-gear
appli-hr-gear
appli-hr-tree
appli-inventory
appli-manufacturing
appli-planning
appli-purchasing
appli-rating
appli-stats
appli-storage
appli-website
appli-accounting-desktop
appli-accounting-mobile
appli-calendar
appli-chat
appli-check
appli-delivery
appli-distribution
appli-e-commerce
appli-evaluation
appli-finance
appli-finance-calculator
appli-industry
appli-invoice
appli-invoice-blank
appli-money
appli-payment-terminal
appli-phone-call
appli-planning-chart
appli-product
appli-project
appli-review
appli-statistics
appli-time-management
appli-workflow

Anchors

Inline rte-content anchor, used when no specific anchor class is used in rich text editor blocks.

Buttons

Primary button (btn btn-primary)
Secondary button (btn btn-secondary)
Light button (btn btn-light)
Light outline button (btn btn-outline-light)
Dark button (btn btn-dark)
Dark outline button (btn btn-outline-dark)

Typography

H0 - Jumbo blue (h0-blue)
H0 - Jumbo green (h0-green)
H0 - Jumbo white (h0-white)
H1 - Headline blue (h1-blue)
H1 - Headline green (h1-green)
H1 - Headline white (h1-white)
H2 - Headline blue (h2-blue)
H2 - Headline green (h2-green)
H2 - Headline white (h2-white)
H3 - Headline blue (h3-blue)
H3 - Headline white (h3-white)
H4 - Headline blue (h4-blue)
H4 - Headline white (h4-white)
H5 - Headline blue (h5-blue)
H5 - Headline white (h5-white)
P1 - Paragraph black (p1-black)
P1 - Paragraph white (p1-white)
P2 - Paragraph black (p2-black)
P2 - Paragraph white (p2-white)
C1 - Caption black (c1-black)
C1 - Caption black (c1-green)
C1 - Caption white (c1-white)
C2 - Caption black (c2-black)
C2 - Caption black (c2-green)
C2 - Caption white (c2-white)

Appli använder cookies.

Våra cookies används för att samla in information om hur du interagerar med vår webbplats och låter oss komma ihåg dig. Informationen används för att förbättra och anpassa din webbläsarupplevelse och för analyser och statistik om våra besökare både på webbplatsen och i andra medier.