EDI

EDI står för elektroniskt datautbyte och kan innefatta flera steg i ett flöde där exempelvis orderingång och ordersvar är ett typområde för användande. Ett uppsatt EDI-flöde innebär att ett överenskommet format med strukturerad information skickas digitalt mellan ett eller flera system för att undvika ledtider, dubbelarbete, manuell hantering mm. För större organisation där ett stort datautbyte mellan organisationer sker är en EDI-integration ett bra alternativ.

EDI-hantering med PipeChain

PipeChain har i många år arbetat med att digitalisera och förbättra företags supply chain.

Med Applitrons integration mellan affärssystemet Standard ERP by HansaWorld och PipeChain ges möjligheten att skicka EDI-order med ordersvar på ett smidigt sätt där onödig monotont arbete automatiseras. 

Varför EDI via PipeChain?

Att använda sig av EDI-format har snarare blivit en fråga om överlevnad än ett alternativ. Genom att använda sig av EDI digitaliseras funktioner som många annars hade administrerat manuellt. 

Fördelarna är många

Effektivare administration

  • Manuell administration minskar
  • Digitalt flöde

Ökad kontroll

  • Full kontroll över transaktioner via PipeChain
  • Felhantering minskar

Förbättringar

  • Konkurrenskraftigt
  • Tid över att fokusera på det som är viktigt i verksamheten

Skicka oss ett meddelande

Genom att skicka formuläret godkänns hanteringen av mina personuppgifter enligt Applitrons integritetspolicy.