Mobilapplikationer

Appli har över 10 års erfarenhet av app-utveckling till iOS (iPhone och iPad), Android och Windows Mobile från såväl affärssystemsanknutna till helt fristående applikationer. 

Beroende på applikationens användningsområden kan de kopplas samman mot externa system och innehålla lokala databaser eller betydligt simplare webbapplikationer.

Varför en app?

En mobilapplikation kan ha många användningsområden. Appen kan vara allt i från ett enkelt spel eller tjänst helt frånkopplat allt annat som sker utanför den specifika appen, till att vara väldigt avancerad och integrerad med externa system, exempelvis ett affärsystem. 

En apps syfte är att skapa mervärde för dess användare och många gånger förenkla användandet av nyckelfunktioner till ett mobilt format. Appli har specialiserat sig på appar kopplade mot externa system och utvecklar många gånger applikationen och systemet tillsammans för bästa möjliga utfall.

EN APP TILL AFFÄRSSYSTEMET

Appli jobbar med affärssystemet Standard ERP by HansaWorld vilket ger en säker, robust, flexibel och skalbar grund till er verksamhets digitala utmaningar. Standard ERP fungerar utmärkt för mindre företag som enbart önskar standardfunktionalitet från sitt ERP-system, men också för medelstora företag med komplexa krav på integrationer mot externa system. Appli har levererat lösningar i Standard ERP i över 25 år och har idag kunder i hela Norden.

Hos Appli hittar ni den kompetens som krävs för att er verksamhet ska göra en digital resa. Genom att leverera en helthetslösning, det bästa inom strategi, design, utveckling och tjänster kan vi driva framgång inom digital handel för både B2B- och B2C.

EN SKRÄDDARSYDD APP

Kärnan i Standard ERP utgörs av funktionalitet för bokföring, order & lagerhantering, tillverkning och projekthantering. Genom att utöver detta ha stöd för CRM, e-post, dokumenthantering, grafiska kalendrar och scheman samt forum, är Standard ERP en unik lösning där all funktionalitet är integrerad.

Utöver de ovan nämnda finns en mängd moduler för specifika branscher med samma möjligheter till integration. Med banbrytande teknologi görs funktionaliteten tillgänglig i hela din organisation och bortom den vilket minskar kostnaderna för dyra integrationer mot andra system och ger marknadens lägsta "cost of ownership".

Låt Appli bygga er applikation

Finns det ett behov av en egen app men ni saknar kompetens att utveckla den själva? Appli utvecklar appar i agila projekt för iOS, Andorid och Windows Mobile. Nu förtiden är appar inte bara något som riktar sig till slutkonsumenter. Med dagens högpresterande mobila enheter, snabba uppkopplingar och avancerad API:er kan appar utföra samma saker som avancerade system. Många gånger med ett förenklat gränssnitt och fördelen att det är mobila.

Gamla handterminallösningar håller på att fasas ut, både vad det gäller hårdvara och mjukvara, mot lösningar som både är billigare och bättre. Appli har flera års erfarenhet av apputveckling och är specialister på integrationer mot olika system.

LAGERAPPEN HWA

Adelivery

Appli har utvecklat Adelivery, en app för att hantera allt lagerarbete i affärssystemet från en mobil enhet med hjälp av en inbyggd eller extern streckodsläsare. Adelivery är en app utvecklad för Androida enheter och är integrerad mot affärssystemet Standard ERP by HansaWorld. I dagsläget finns funktionalitet för in- och utleveranshantering, men all typ av standard och eller anpassad funktionalitet i Standard ERP kan "appifieras" till Adelivery för kundspecifika önskemål.

Att rätta till en felaktig leverans kostar avsevärt mycket mer än ursprungsleveransen. Ofta 10-tals gånger mer. Förutom kostnaden för den praktiska hanteringen leder fel i leveranser till missnöjda kunder. Genom att använda ett streckkodsbaserat system höjs kvaliteten på lagerhanteringen, vilket leder till färre omleveranser, effektivare arbete och nöjdare kunder. Adelivery – ett enkelt sätt att skapa mer effektiva lagerhanteringsrutiner.

Aurora

Aurora är den senaste i raden av tilläggstjänster till Applis egna affärssystem A2 ERP.

Grundtanken med Aurora var primärt att byta ut det gamla handterminalsystemet Amelia som Appli utvecklade i början av 2000-talet för ordertagning och inventering via handterminaler. Aurora har sedan visat sig vara ett smidigt verktyg där varje funktion i A2 kan "appifieras" för att skapa ett enklare användargränssnitt i den mobila enheten. Ett perfekt verktyg till de medarbetare som inte behöver full tillgång till affärssystemet eller som inte alltid har tillgång till en dator i arbetet.

Aurora kan skräddarsys helt utifrån kundens behov, så gränserna i Auroras anvädningsområde ligger snarare i kundens fantasi än i app-plattformen. Aurora är ett ständigt växande projekt där mer och mer av A2's funktionalitet återfinns i Aurora. Några moduler som redan är utvecklade och används av våra kunder är: Inleverans, Utleverans, Lagertransaktioner, Order, Returorder, Batchorder etc.

Aurora är en app utvecklad för mobila Android-enheter. Med en lokal databas i den mobila enheten, kommunicerar Aurora med affärssystemet via APIer. Den lokala databasen gör att användaren kan arbeta med Aurora även utan "täckning". Aurora behöver endast kontakt med affärssystemet när information skall utbytas men kan ge kontinuerlig online-information om täckning finns.

Kunder med affärssystemsappar

Låt oss snacka E-handel…
...eller varför inte affärssystem?

Jag godkänner integritetspolicyn.

Kontakta oss

Vi har allt som behövs för att hjälpa er på er digitala resa.