CAMT-konverterare

I samband med den nya ISO20022 standarden har bankerna gått över till CAMT-filer, vilket under övergångsperioden har försvårat inläsningen till affärssystemen. Appli’s lösning hjälper dig att konvertera bankernas CAMT.054-filer till BgMax-filer för att enkelt kunna läsa in i ditt affärssystem.