This section contains the background image for the mobile version. 

Åtta viktiga krav för en B2B e-handel (del 1)

I en artikel: Välj rätt konsulter och plattform för B2B – åtta viktiga krav (IDG.se 2016-04-01), avhandlas frågor gällande komplexiteten av implementation av ett B2B e-handelsystem

Kategorier: Nyheter

I en artikel: Välj rätt konsulter och plattform för B2B – åtta viktiga krav (IDG.se 2016-04-01), avhandlas frågor gällande komplexiteten av implementation av ett B2B e-handelsystem. Artikeln motargumenterar inte att B2B företag kommer att implementera e-handelsplattformar, utan snarare  den bakomliggande problematiken och de krav B2B företag har på leverantören. I slutet av artikeln listas nio specifika krav på ett B2B e-handelsplattform.

I detta mailutskick presenteras information om hur Applitrons webintegration fungerar som en brygga och helhetslösning mellan e-handelsplattformen Prestashop och affärssystemet Standard-ERP by Hansa World. Med vår "out of the box" lösning kan vi på mellan 4-8 veckor implementera en integrerad B2B webshop som uppfyller samtliga krav som IDG tar upp. 

Krav 1 - Hantera olika priser för olika kunder

Standard-ERP:s funktion för prismodulering tillåter diverse olika modeller för priskalkylering. I grunden används ett baspris på respektive artikel och uträkningarna från prismoduleringen kommer därefter att appliceras på respektive artikel och kund. För att göra något komplext enkelt kan man i grova drag säga att varje artikel kan tilldelas olika prisformler utifrån baspriset. Varje artikel kan tilldelas olika priser i olika prislistor och kunderna kan i sin tur vara kopplad till olika prislistor. När kunden loggar in sig i webshopen slås det specifika priset automatiskt upp och rätt pris visas på rätt produkt. Som framgår av bilden har varje artikel ett baspris som i detta fall presenteras överstruket för denna kunden. Därefter presenteras kundens specifika rabatt i procent och slutliga kundens pris. All denna information hanteras från affärssystemet och slås upp när kunden loggar in.

Krav 2 - Hantera mer omfattande produktinformation av teknisk karaktär

Typen av produktinformation som presenteras i webshopen begränsas snarare av tidsbrist att prestera informationen än av tekniska svårigheter att presentera den.

Här är några exempel av olika typer av produktinformation som hanteras: 

 • Namn
 • Artikelnummer
 • Lagerställen
 • Lagersaldo (slås upp från affärssystemet när en artikel öppnas i shopen)
 • Olika priser (slås upp när kunden loggar in)
 • Rabatter (slås upp när kunden loggar in)
 • Kortbeskrivning (256 tecken)
 • Långbeskrivning
 • Videoklipp
 • Nio produktbilder (önskas fler så löser vi det)
 • Bilagor
 • Datablad/Teknisk specifikation (innehållet i den tekniska specifikationen är alla unika filtreringsmöjligheter)

Krav 3 - Visa unikt produktutbud för varje inloggad kund

I Standard-ERP kan varje kund tilldelas en allmän eller unik kundgrupp. Utifrån önskemål kan kundgruppen användas på olika sätt i webshopen.

Nedan följer några exempel på användningsområden som kan manipuleras beroende på kundgrupp.

 • Prisinformation
 • Produktutbud
 • Produktinformation
 • Sökmöjlighet
 • Filtreringsmöjlighet 

Krav 4 - Integreras med företagets faktureringssystem, crm-system, logistiksystem och dylikt

Krav 4 uppfylls i största grad då Applitrons webintegration är själva integrationen mellan en e-handelsplattform och ett komplett ERP system.

Krav 5 - Visa priser exklusive moms

Denna funktionalitet finns inte tillgänglig i Prestashops standardversion. Prestashop är ett opensource-projekt och modulbaserat så funktionalitet för momshantering kunde och har utvecklats. Valmöjligheten: inkl. / exkl. moms ligger nu på kundgruppsnivå och kunden väljer själv vilket pris som skall presenteras.

I del 2 tar vi upp de sista fyra punkterna från IDG:s artikel (det var inte åtta utan nio krav).

 • Ge online-kunderna ett utökat stöd och support i köpprocessen då produkterna normalt är mer komplicerade än vid B2C-köp
 • Ha stöd för attestering - inköpsförslag skapas av användare som godkänns av behörig person
 • Ha abonnemangstjänster där kunderna kan lägga en order som upprepas exempelvis varje månad
 • Ha snabborder för återkommande inköp

Appli använder cookies.

Våra cookies används för att samla in information om hur du interagerar med vår webbplats och låter oss komma ihåg dig. Informationen används för att förbättra och anpassa din webbläsarupplevelse och för analyser och statistik om våra besökare både på webbplatsen och i andra medier.