I huvudet på en utvecklare #3

Vår CTO Niklas har alltid många spännande idéer och intressanta tankar, och då och då ber vi honom göra ett avstamp kring den utveckling vi befinner oss i. Nedan finner ni hans egna reflektioner från en kundkväll vi hade nyligen där mycket av snacket handlade om AI, Chat-GPT och på vilket sätt skiftet vi står inför kan revolutionera många branscher och arbetssätt vi har idag.

Kundbesök: Framtidsvisioner och AI-diskussioner

Härom sistens gjorde vi ett kundbesök med sedvanlig genomgång av våra gemensamma pågående projekt och de behov som fanns på radarn det närmaste halvåret. Mycket givande och i positiv anda. Men mest givande var ändå diskussionerna under middagen senare på kvällen, då nyfikenhet och visioner bubblade upp. Givetvis diskuterades AI. Undertecknad fick berätta om erfarenheter som dragits av våra egna försök att nyttja den framväxande tekniken, och hur “magin” faktiskt kommer till, under huven. Hur AI-genererade bilder faktiskt skapas utifrån “myrornas krig”, steg för steg, där bilden sakta glider in mot något som matchar en beskrivning, utan annan plan än att nästa bild i sekvensen ska vara närmare beskrivningen än föregående. Detta är helt annorlunda än hur vi själva tecknar. Eller att en “chatbot” skapar sina svar bara genom att välja den mest sannolika stavelsen att följa de som redan setts i den existerande texten. Ganska långt ifrån vår egen uppfattning om hur vi bildar våra språkliga uttryck. Det intressanta är att man utgår ifrån en modell av våra neuron (nervceller i hjärnan), och väljer till synes godtyckliga sätt att koppla ihop dem. Inte alls liknande de biologiska strukturerna, utan mer på sätt som gör det lätt att simulera med den hårdvara vi har tillgänglig, och den matematiska kunskap vi har till hands. Man skulle kunna säga att vi "missbrukar" neuronens fysik, genom att sätta den i ett helt nytt sammanhang.

På detta sätt kan man sedan på ett makroskopiskt plan få liknande resultat som en mänsklig intelligens skulle prestera givet samma intryck, trots att när man undersöker “resonemanget” bakom är det drastiskt olika. Jag finner det mycket fascinerande. Ber man dagens språkmodeller om ett svar utan att samtidigt fråga efter ett bakomliggande resonemang, har det normalt sett lägre kvalitet (sett ur ett korrekthetsperspektiv) än om man ber modellen förklara resonemanget fram till svaret. Men ändå, modellen svarar, liknande vissa människor, s.k. "Savants" som omedelbart kan svara på svåra matematiska uppgifter, eller återskapa ett ögonblicks synintryck i detaljerade teckningar, utan att kunna förklara varför. Jag misstänker att det är för att det helt enkelt inte finns ett resonemang bakom, utan deras svar/teckningar bara är ett slags omedelbar produkt av den information som finns i hjärnan. Är detta bara ett sammanträffande? Det tror inte jag. Om man däremot ber en språkmodell samtidigt avge ett resonemang för hur den kom fram till svaret tenderar kvaliteten att öka, dessutom blir det lättare att inse när s.k. hallucinationer uppstår. Begreppet används när modellerna kommer fram till texter som är totalt frånkopplade från fakta, något som tyvärr fortfarande uppkommer relativt ofta, och är skälet till att människan fortfarande måste vara den "vuxna i rummet".

Jag gör inga anspråk på att vara kunnig (dock nyfiken lekman) inom vare sig filosofin kring mänskligt intellekt, hjärnforskning eller ens AI (även om jag kan bygga enklare AI-verktyg från “scratch”). Men en sak vet jag, att jag tycker hela det här fältet är höggradigt intressant och att det ger mig livsglädje att vara med om att utforska ett ämne som är ganska vitt på kartan. Man känner sig som en pionjär på ett sätt som varit ganska få förunnat det senaste seklet. Lite som nybyggarna i Amerika senare hälften av artonhundratalet kanske. Pionjärskapet har demokratiserats genom tillgängliggörandet av jungfrulig teknik. Just nu är de roligare än någonsin att vara med i skeendet! Vid middagen tyckte jag mig att kundrepresentanterna också började känna av nybyggarandan, och det kom idéer om hur man kanske skulle kunna använda AI för uppgifter som känts svårfångade i traditionella IT-stödsdiskussioner. På ett rätt abstrakt plan förstås, vi får se om vi lyckas fånga in dessa idéer och omsätta åtminstone någon i ett pilotprojekt. I så fall kanske jag skriver något i detta forum igen.

Vill ni läsa "I huvudet på en utvecklare #2", klicka nedan!

Publicerad av

Amadeus Hedenör

MOBILE ONLY

Publicerad av

Amadeus Hedenör

Våra senaste nyheter

Nyheter
23 MAJ 2024

Appli på besök i Stockholm!

I veckan har vi varit och besökt HansaWorld, som vi är affärssystemspartner till, på deras kontor på Kungsgatan i Stockholm. Vi träffade Jen, COO på HansaWorld, som gav oss en uppdatering om...

Guider
16 MAJ 2024

Förenkla er orderadministration genom integrerad..

Är du säljare och känner att du alltid är på språng? När skall du egentligen hinna lägga in dina kundordrar i affärssystemet? Tänk om du hade haft en app i din mobil där du enkelt hade...

Guider
2 MAJ 2024

6 tips för att lyckas med ert affärssystemsbyte!

Innan ni genomför ett affärssystemsbyte är det viktigt att ni noggrant överväger och planerar för vad ni vill åstadkomma med bytet. Att byta affärssystem är en betydande investering i både...