This section contains the background image for the mobile version. 

Koll på det nya lagförslaget om obligatorisk E-fakturering?

En E-faktura är en faktura som helt hanteras elektroniskt, från sändning till mottagande och behandling. Denna typ av faktura innehåller samma uppgifter som en traditionell pappersfaktura men är strukturerad i ett elektroniskt format. E-fakturan skickas vanligtvis via en särskild elektronisk fakturaväxel till mottagaren, där den tas emot direkt i företagets ekonomisystem eller ett försystem som är redo för godkännande och attest. Med andra ord ökar effektiviteten och risken för fel minimeras.

Kategorier: Nyheter

Genom användningen av E-fakturor når fakturan snabbare den rätta mottagaren. Dessutom möjliggör den tidigare attestering och betalning av fakturan, samtidigt som mottagaren har ökad kontroll över sina inköp.

ViDa (VAT in the Digital age) är ett initiativ från EU som syftar att främja digital handel. I stora drag innebär förslaget bland annat krav för B2B företag att införa elektronisk E-fakturering i syfte att nå en harmoni inom EU, sätta en standard för den en ny global handeln och minska administration. Om ViDa implementeras, så kommer det att inom en femårsperiod bli obligatoriskt för alla företag inom EU att använda E-fakturering. Redan vid det kommande årsskiftet kommer EU:s medlemsländer att nationellt införa krav på användning av E-fakturor mellan företag utan att behöva söka undantag från EU. Denna stegvisa övergång till E-fakturor syftar till att främja digitaliseringen av handeln och effektivisera affärsprocesser inom EU. Spanien, Frankrike, Polen, Rumänien och Tyskland är länder som redan har tagit beslut att implementera obligatorisk E-fakturering och E-rapportering för B2B.

I Sverige har Digg (Myndigheterna för digital förvaltning) tillsammans med Skatteverket och Bolagsverket skickat in en så kallad hemställan till regeringen. Tillsammans vill de att regeringen undersöker förutsättningarna för att göra det obligatoriskt för företag och offentlig förvaltning att använda e-faktura. Hittills har det inte kommit någon reaktion från regeringen och finansdepartementet, och just nu är det som störst sannolikt att inget kommer att hända i frågan förrän ViDA (VAT in the Digital age) -initiativet är beslutat av EU.

”Fördelarna med E-fakturor är många. De är bland annat snabbare och säkrare att skicka, kostnadseffektivare samtidigt som de är ett miljövänligare alternativ. Ju snabbare vi förbereder oss och digitaliserar inför ViDA, desto lättare kommer övergången vara för svenska företag." Säger Jonas Westerlund, försäljningschef på Scancloud.

Appli kan, tillsammans med Scancloud, hjälpa till med omställningen

Scanclouds och Applis digitala lösningar fungerar för både pdf-, pappers- och E-fakturor och via Appli kan ni enkelt skicka utgående fakturor utan problem. Med andra ord är övergången till E-fakturering för Applis kunder enkel och bekymmerslös. Faktum är att E-fakturering är betydligt mer tidseffektivt, vilket sparar värdefull tid och energi.

Andra fördelar med E-faktura

  • Effektivisering: Genom att automatisera fakturaflödet sparar företag både tid och resurser.

  • Kostnadsbesparingar: E-fakturering hjälper till att sänka kostnaderna för fakturahantering genom att eliminera behovet av manuell datainmatning och hantering av pappersdokument.

  • Miljömedvetenhet: Genom att övergå till E-fakturor bidrar företag aktivt till miljöskyddet och minskar användningen av pappersdokument.

  • Förbättrad säkerhet: Elektroniska fakturor lagras säkert och reducerar risken för förlust, stöld eller bedrägeri.

  • Minskad risk för fel: Digitalisering minimerar risken för mänskliga fel som kan uppstå vid manuell datainmatning.

Nyfiken på att veta mer?

Appli använder cookies.

Våra cookies används för att samla in information om hur du interagerar med vår webbplats och låter oss komma ihåg dig. Informationen används för att förbättra och anpassa din webbläsarupplevelse och för analyser och statistik om våra besökare både på webbplatsen och i andra medier.