This section contains the background image for the mobile version. 

Nu ändrar bankerna filformat – vad innebär ISO 20022?

I samband med den nya ISO 20022-standarden går bankerna över till ett nytt filformat för betalningar som kallas CAMT 054.

Kategorier: Nyheter

Enkelt förklarat är ISO 20022-standarden med CAMT-filer en ny internationell standard för återrapporteringsfiler i XML-format. Den nya internationella standarden syftar till att skapa säkrare, snabbare och enklare betalningar och återrapporteringar både lokalt och internationellt. Det nya formatet gör det också möjligt att skicka en större mängd data i strukturerad form - vi kan kalla det ett nytt standardiserat och strukturerat globalt "språk" i hur betalningar hanteras mellan parter nationellt och internationellt.

För dig som arbetar i ett ERP system betyder det att de kundinbetalningarna du tar ut från din bank kommer att ha ett annat filformat än tidigare, och innan affärssystemen har hunnit ställa om för att läsa in detta nya filformat behöver du kunna konvertera om bankernas nya CAMT-format till affärssystemets inläsningsmöjlighet som i dagsläget är BG-max filer.

BG-max filer är det tidigare återrapporteringsformatet som består av ett annat filformat, och baseras på en bankgiro-logik som nu alltså är på väg att fasas ut. I enighet med ISO 20022-standarden ska det gamla filformatet ha fasats ut inom EU innan 2025, men många svenska banker är redan i gång med skiftet. Även många ERP system arbetar nu fullt med göra det möjligt att läsa in CAMT-filer i affärssystemen.

Applis CAMT-konverterare hjälper till under övergångsperioden

Under övergångsperioden och skiftet från BGmax-filer till CAMT filer så kan Appli hjälpa till med omställningen. Med Appli’s CAMT-konverterare kan du enkelt ändra format från bankens filformat CAMT till BG-max filer (som affärssystemet stödjer sedan tidigare) som du sedan återrapporterar in i affärssystemet som vanligt.

Appli använder cookies.

Våra cookies används för att samla in information om hur du interagerar med vår webbplats och låter oss komma ihåg dig. Informationen används för att förbättra och anpassa din webbläsarupplevelse och för analyser och statistik om våra besökare både på webbplatsen och i andra medier.