This section contains the background image for the mobile version. 

Nya funktioner för Prestashop

Prestashop har ett stort utbud av moduler där många fungerar bra "out of the box" medan andra kan behöva bearbetas eller så krävs det helt enkelt en kundunik modul för just er bransch.

Kategorier: Nyheter

Prestashop har ett stort utbud av moduler där många fungerar bra "out of the box"  medan andra kan behöva bearbetas eller så krävs det helt enkelt en kundunik modul för just er bransch. Applitron har kompentens att göra ovan nämda och har utvecklat ett antal egna moduler för befintliga kunder.

Nedan följer några av de moduler vi har utvecklat, eller hjälpt våra kunder med, så att de fungerar bra även när webshopen är integrerad med affärssystemet.

Index CMS

Index CMS är en egenutvecklad modul som på ett smidigt sätt möjliggör användadet av CMS-sidor på förstasidan. Det går att använda Index CMS för att bygga hela första sidan eller så användas den i kombination med andra Prestashop-moduler. På sidan ni befinner er just nu, appli.se är hela förstasidan byggd i CMS-sidor och Index CMS modulen möjliggör att presentera och hantera dem på förstasidan. 

Customer Administration

Customer Administration är en modul som möjliggör för en "huvudkund" (företagets huvudinloggning) att ha kontroll över kontaktpersoner kopplade till huvudkunden. Modulen är kopplad till Standard ERP by Hansaworld där användandet av just kontaktpersoner används frekvent av både små och stora företag. I Customer Administration kan företagets huvudkund bland annat aktivera/inaktivera inloggningsmöjlighet för en kontaktperson (inloggningen är kopplad till Standard ERP), generera och skicka ut nya lösenord till kontaktpersonen (lösenordet genereras i Standard ERP och  en förfrågan skickas sedan till Standard ERP vid inlogging), tillåta visning av enbart kontaktpersonens order och fakturahistorik eller hela företagest order och fakturahistorik.

Shop select

Shop Select är en pop-up-modul som kan aktiveras när någon besöker förstasidan på webshopen eller hemsidan. Modulen presenterar företagets logotyp, en text och en eller flera knappar som kan länka till olika sidor inom sidan eller till en annan sida. Ett exempel på användande kan vara om man har en webshop för återförsäljare och en för slutkonsumenter eller om man vill skicka kunderna direkt till kundinloggningen.

Feature Images

Feature Images är en modul för produktbildshantering till de företag som har produkter som skall använda samma produktbild till flera olika artiklar. Med hjälp av en klassifikation i Standard ERP märks varje produkt upp så att Feature Images vet vilken eller vilka produktbilder som skall användas i webshopen. I webshopen laddas produktbilderna upp en gång och matchas sedan mot rätt produkt baserat på klassifikationen. En eller flera produktbilder kan användas för produkterna.

Hansa Registration

Hansa Registration är en modul för att enkelt skapa ett fomulär för exempelvis kundansökan. I formuläret kan man bestämma vilka fält som är tvingande eller inte. Utifrån kundensönskemål kan det ifyllda formuläret skickas som mail alternativt skapa en kund direkt i affärssystemt med hjälp av Applitrons web-api.

Registreringsformuläret innehåller fler fält än vad som visas på bilden.

RMA

RMA-modulen är precis som Hansa Registration en formulärsmodul där inloggade kunder får tillgängliga kunduppgifter ifyllda för att sedan fylla i övrig information som krävs i RMA-ansökan. Formuläret kan generera ett mail till leverantör som i sin tur skickar över en "formell" ansökan,  alternativs skrivas ut direkt för att bifogs med returen eller reklamationen.

Anpassad produkt

Anpassad produkt modulen är en formulärsmodul gjord för att skapa kundanpassade produkter. Kunden väljer själv bland olika fördefinierade egenskapsvärden hur produkten skall anpassas. Modulen är gjord till företag där antalet varianter/kombinationer är för stort för att kunna lagerföras, men möjligheten att bygga varianten utifrån egenskpsvärdena alltid är möjlig.

Hansa Sync

Text

Hansa Checkout

Text

Newsletter Pro - Prestashop

Text

Appli använder cookies.

Våra cookies används för att samla in information om hur du interagerar med vår webbplats och låter oss komma ihåg dig. Informationen används för att förbättra och anpassa din webbläsarupplevelse och för analyser och statistik om våra besökare både på webbplatsen och i andra medier.