This section contains the background image for the mobile version. 

Applitron i partnerskap med flex.bi

Applitron är glada över att ingå i partnerskap med flex.bi. flex.bi är en Business Intelligence tjänst där ditt företags affärssystemsdata enkelt visualiseras och ger er ett enkelt och tydligt underlag att basera era beslut på.

Kategorier: Nyheter

Med flex.bi får du möjlighet att livemonitorera datan för att göra den synlig på tillexempel dashboards i valda delar av verksamheten: lager-och logistikavdelningen vill kanske se antalet packade ordrar idag vs. föregående år, eller hur många orders som är kvar av dagens beställningar samt vad som ska plockas imorgon. Säljavdelningen vill i stället kanske se vilka kunder de säljer mest till, vart dessa är lokaliserade eller hur många offerter de har ute – allt går att enkelt summera och visualisera genom flex.bi.

flex.bi gör det möjligt att skräddarsy dashboards och visualisera affärssystemsdatan med KPI:er, grafer och tabeller. Med en uppdateringsfrekvens inom ett 20minuters intervall är datan så gott som realtidsuppdaterad, något som är unikt med flex.bi till skillnad från andra system.

Vad ni vill se är upp till er, det går att skapa olika dashboards för olika avdelningar, med färgkodningar och med diagram, siffror och texter som gör er data lättillgänglig och konkret.

Applitron implementerar flex.bi hos er och sätter upp olika dashboards efter era önskemål. Vi hjälper er också med att ta fram förslag på dashboards vi tror ni har nytta av i just er verksamhet, och såklart- vi finns med genom implementationsfasen, lär er hur ni bygger egna dashboards och hur ni tittar på datan på rätt sätt.

Kontakta oss för en förutsättningslös demo!

Appli använder cookies.

Våra cookies används för att samla in information om hur du interagerar med vår webbplats och låter oss komma ihåg dig. Informationen används för att förbättra och anpassa din webbläsarupplevelse och för analyser och statistik om våra besökare både på webbplatsen och i andra medier.