This section contains the background image for the mobile version. 

Behöver ditt företag hantera kemikalieskatten?

Den 1.e juli 2017 började kemikalieskatten inträda. De flesta vitvaror och mycket elektronikprylar kommer att belastas med ett skattepåslag.

Kategorier: Nyheter

Den 1.e juli 2017 började kemikalieskatten inträda. De flesta vitvaror och mycket elektronikprylar kommer att belastas med ett skattepåslag. Skatten beräknas på varornas vikt och är 8 kronor per kilo för vitvaror och 120 kronor per kilo för övrig elektronik. Skatten kommer att begränsas till 320 kronor per vara. Skatten blir lägre om varan inte innehåller vissa grupper av flamskyddsmedel.

Syftet med den viktbaserade skatten är att minska mängden farliga flamskyddsmedel i elektronik och vitvaror, genom att förmå konsumenter att välja mer miljövänliga produkter.
Skatten är komplex och alltså baserad på hur tunga produkterna är. Produkter som innehåller mindre mängder flamskyddsmedel beskattas också lägre. Men de stora elektronik- och vitvarukedjorna förbereder generella prishöjningar från och med den 1 juli.

Skatten skall, likt moms, redovisas till Skattemyndigheten månadsvis. Deklarationen skall innehålla information om antal kg alternativt antal sålda enheter av skattepliktiga varor, skatt, samt skatteavdrag. Att hantera denna redovisning manuellt innebär ett omfattande arbete och blir mycket tidskrävande om manuell rutiner används.

Standard ERP by HansaWorld har stöd för hantering av kemikalieskatt. Genom att definiera upp vilka skattesatser, skatteavdrag samt skatteklasser som gäller för dina varor samt genom möjlighet att kunna exkludera de av dina kunder som inte skall belastas med skatten så stödjer Standard ERP by HansaWorld regelverket från offert, via order och faktura och slutligen i företagets huvudbok. Stödet mynnar ut i en deklarationsrapport som ligger till grund för den skattedeklaration som skall lämnas in till skattemyndigheten varje månad.

Läs mer om Standard ERP eller kontakta oss om Standard ERP

Appli använder cookies.

Våra cookies används för att samla in information om hur du interagerar med vår webbplats och låter oss komma ihåg dig. Informationen används för att förbättra och anpassa din webbläsarupplevelse och för analyser och statistik om våra besökare både på webbplatsen och i andra medier.