This section contains the background image for the mobile version. 

Fem viktiga saker att tänka på vid byte av affässystem

Använder ert företag ett inget eller ett föråldrat affärssystem? Eller får ni inte den hjälp ni behöver av er befintlig leverantör? Då kanske det är dags att byta.

Kategorier: Nyheter

Använder ert företag ett inget eller ett föråldrat affärssystem? Eller får ni inte den hjälp ni behöver av er befintlig leverantör? Då kanske det är dags att byta system till ett skalbart och integrerat system med en leverantör som sätter kundrelationen i centrum.

Fem saker att tänka på vid byte av affärssystem

Byte av affärssystem och leverantör av affärssystem är ett av det viktigaste besluten ett företag ställs inför och det är därför viktigt att det blir rätt. Nedan följer en lista på fem viktiga saker att tänka på vid byte av affässystem.

1. Uppfyller Affärssystemet våra befintliga och kommande krav?

Affärsystem är inget man byter ofta, så det är därför viktigt att se förbi sina befintliga behov. Ett skalbart affärsystem där man enkelt kan öka antalet användare, lägga till ökad funktionalitet och kanske till och med lägga till ytterliggare företag är saker som skall vägas in vid byte av affärssystem. 

2. Kan affärssystem integreras mot tilläggstjänster?

När man byter affärssystem vill man självklart ha ett så komplett system som möjligt, men vissa tjänster måste ibland integreras. E-fakturering, leverantörsfakturascanning, fraktsedelhantering och e-handel är några exempel där externa system kan behöva integreras mot affärsystemet. Klargör därför med leverantören om dess integrationer redan finns tillgänglig. 

3. Kan affärssystemet anpassas efter våra behov?

Nästa alla branscher och företag är olika och ställer därför unika krav på affärssystemet. Många gånger krävs därför kundanpassningar för att anpassa affärsystemet efter företagets behov. Vid byte av affärssystem bör man därför välja ett affärsystemsystem som är enkelt att kundanpassa och en leverantör som har kompetens att genomföra anpassningarna. 

4. Är kostnaden proportionell mot det jag får?

När man köper ett affärssystem vill man inte betala för massa tilläggstjänster och funktioner som man inte vill ha. Genom att använda ett modulbaserat affärssystem kan man enkelt välja den funktionalitet som faktiskt krävs. Med ett modulbaserat affärssystem kan funktionalitet läggas till eller tas bort beroende på hur verksamheten utvecklas eller förändras. 

5. Är leverantören någon jag vill jobba med kontinuerligt?

Att välja leverantör av affärsystem kan liknas med att anställa en extern It-chef. Leverantören måste vara kompetent, någon du litar på och framför allt någon du vill jobba med på en daglig basis beroende på företagets krav. 

Applitron Datasystem

Applitron Datasystem AB finns i Göteborg där utveckling och försäljning av affärssystem sker. Systemen hanterar administrativa rutinerna för såväl mindre företag, med behov av kostnadseffektivitet, som större organisationer, med högt specialiserade krav på funktioner och anpassning. Vikten av långvariga kundrelationer är central och Applitron erbjuder en helhet av mjukvara, tjänster, hårdvara och konsultation.

Utveckling av specialiserade system och standardsystem sker med väl trimmade utvecklingsverktyg. Modern mjukvaruteknik är alltid högst upp på agendan. Utöver programmering hanteras hårdvara, nätverk och systemintegration, vilket gör att vi kan erbjuda robusta helhetslösningar. Lösningar där alla komponenter fungerar tillsammans.

Läs mer om våra produktgrupper

Standard ERP by HansaWorld

Applitron är HansaWorld-partner sedan 1996 och har idag ett stort antal kunder som kör Standard ERP by HansaWorld. Kärnan i Standard ERP utgörs av funktionalitet för bokföring, order & lagerhantering, tillverkning och projekthantering. Genom att utöver detta ha stöd för CRM, e-post, dokumenthantering, grafiska kalendrar och scheman samt forum, är Standard ERP en unik lösning där all funktionalitet är integrerad.

Läs mer om Standard ERP

Integrerad E-handel

I takt med digitalisering och globalisering blev det samtidigt viktigt för företag att effektivisera sina kundbeställningar samt öka företagets tillgänglighet för en global marknad. Med detta växte ett nytt konsumtionssätt fram där ett par knapptryckningar var det enda som krävdes för att handla varor från hela världen. För att tillfredställa våra kunders önskemål har Applitron utvecklat en integrerad e-handelslösning. Applitron erbjuder en helhetslösning direkt integrerat med kundens affärssystem. Genom ett mellanlager som kan kommunicera med olika typer av e-handelsplattformar och affärssystem, kan hundratals timmar registervård och underhåll undvikas och en enkel introduktion till handel på nätet erbjudas.

Läs mer om Integrerad E-handel

Tilläggstjänster

Applitron har valt ut ett antal samarbetspartners med specialkompetens inom vissa områden. Det kan gälla e-fakturering, fakturascanning etcetera där vi bedömt att vi tillsammans med våra partners ger våra kunder en bättre helhetslösning genom att skapa integrationer mellan våra produkter.

Läs mer om våra tilläggstjänster

Appli använder cookies.

Våra cookies används för att samla in information om hur du interagerar med vår webbplats och låter oss komma ihåg dig. Informationen används för att förbättra och anpassa din webbläsarupplevelse och för analyser och statistik om våra besökare både på webbplatsen och i andra medier.