This section contains the background image for the mobile version. 

Isicom lanserar integrerade e-butik

IsiCom har jobbat med integrerad internetförsäljning av headsets och tillbehörsprodukter i flera år.

Kategorier: Nyheter

IsiCom har arbetat med integrerad internetförsäljning av headset och tillbehörsprodukter i flera år. När användargränsen var föråldrad var det dags att ersätta plattformen med ett e-handelsplatform som motsvarar kundernas ökade förväntningar på dagens e-handel.

Isicoms försäljning sker framförallt till återförsäljare med kundunika avtal vad det gäller både priser och frakt, men också till konsumenter där helt andra villkor gäller. Kravet på de nya e-butikerna var: modern layout, integrerade och lätt administrerade.

Isicom's sales are mainly made to retailers with customer-friendly agreements in terms of both prices and freight, but also to consumers where completely different terms apply. The requirement for the new webshops was: modern layout, integrated and easily managed.


Läs hela kundcaset