This section contains the background image for the mobile version. 

IsiCom moderniserar sin lagerhantering

För att effektivisera arbetet på lagret var IsiCom i ett tidigt skede med i Adelivery projektet för mobila utleveranser.

Kategorier: Nyheter

IsiCom har varit kund hos Applitron sedan 2002. Tillsammans har vi utvecklat deras ERP-system så att det på bästa sätt stödjer deras affärsprocess. Den senaste pusselbiten är Adelivery en app för mobil hantering av IsiComs lager-rutiner. 

IsiCom saluför bland annat ett komplett sortiment av Plantronics produkter tillsammans med ett flertal andra varumärken.

För att effektivisera arbetet på lagret var IsiCom i ett tidigt skede med i Adelivery projektet för mobila utleveranser. I samband med implementationen (sommaren 2017) utökade Isicom sina lagerlokaler. Detta öppnade upp för ett helt nytt plocklager där varje hyllplats är tydligt uppmärkt med ID och innehåll. I mitten av lokalen finns en förpackningsstation med en lagerdator med en dedikerad Standard ERP-klient, en skrivare och en fraktsedelskrivare.

Lagerpersonalen hos IsiCom arbetar löpande under dagen med digitala plocklistor som skickas ut på lagret av säljarna inne på kontoret. De flesta av IsiComs artiklar är uppmärkta med streckkoder för EAN-nummer, serienummer och förpackningsantal. Detta gör det enkelt för lagerpersonalen att skanna artiklarna som då automatiskt räknas bort från det pågående orderplocket. När ett plock är färdigt och förpackat skickas utleveransen tillbaka in till affärssystemet, godkända för fakturering. Samtidigt bokas automatiskt frakten med Unifaun och fraktdokument skrivs ut, allt via en knapptryckning på plattan.

Implementationen av Adelivery förväntas leda till höjd kvalitet på plocket samt att Isicom inte behöver utöka personalstyrkan på lagret.

Läs mer om Adelivery

Läs mer om Isicom