This section contains the background image for the mobile version. 

Videokundcase: Hot Screen

Hot Screen Warehouse Application, utvecklad av Applitron åt Hot Screen, är ett pågående projekt som är del i digitaliseringsarbetet hos företaget. I Applitrons första kundcase-video får tittaren ta del av tankar från Hot Screen om projektet.

Kategorier: Nyheter

HWA har varit en storsatsning i Hot Screens arbete med att digitalisera verksamheten. Hot Screens vd Fredrik Skanselid och lagrets logisitkansvarige Edwin Hansson delar sina tankar kring arbetet med HWA och hur det påverkat verksamheten till det bättre. 

Med två lyckade implementeringar i ryggen så fortsätter Applitron arbeta med HWA fas 3.

Läs med om Applitrons arbete med Hot Screen här.