This section contains the background image for the mobile version. 

Adelivery 2.0 - Ny design med ny funktionalitet!

Nu utökar Applitron funktionaliteten i applikationen Adelivery, i samma veva lanseras en uppdaterad design och ett mer användarvänligt gränssnitt – Adelivery 2.0! De nya modulerna Skapa Inleverans, Skapa Utleverans, Artikel, Inventering och Lagertransaktion är ytterligare steg i digitaliseringen av logistikoptimering och effektiv lagerhållning.

Förutom ett mer användarvänligt och lättnavigerat gränssnitt är Adelivery 2.0 utvecklad i syfte att underlätta och effektivisera lagerhantering och administration. Lanseringen av 2.0 versionen innebär en ny, fräsch design som är framtagen för att ge användaren en enkel och mer angenäm användarupplevelse. I applikationen har det nu tillkommit fem nya moduler:

  • Skapa Inleverans
  • Skapa Utleverans
  • Artikel
  • Inventering
  • Lagertransaktion

Skapa inleverans

Med den nya modulen Skapa Inleverans, tillåts användaren att påbörja processen ettsteg innan själva inleveransen görs. Utifrån en digital lista över inköpsordrar som är planerade för inleverans, kan användaren direkt i den mobila enheten skapa en inleverans av de ingående artiklarna. Flödet tar därefter vid i den befintliga modulen, Inleverera.

Skapa utleverans

I den nya modulen Skapa Utleverans, tillåts användaren att påbörja processen ett steg innan det att själva utleveransen görs. Utifrån en digital lista över ordrar som är planerade för utleverans kan användaren direkt i den mobila enheten skapa en utleverans av de ingående artiklarna. Flödet tar därefter vid i den befintliga modulen, Utleverera.

Artikel

Modulen Artikel hjälper användaren att få full koll på givet artikelnummer direkt på lagret. All information finns samlad enligt tre huvudområden; grunddata, prisdata ochlagerdata - och slås upp mot affärssystem via streckkodsskanning eller manuell inmatning. Grunddatan visar bland annat på artikelnummer, namn, ledtid, vikt och storlek. Prisdatan visar skatter och priser, medan lagerdatan bland annat visar hur många av artikeln som finns i lager, hur många som finns i order, vilken beställningspunkten är och på vilken lagerplats man finner artikeln. Med en dropdown-lista kan användaren ”hoppa” mellan de olika lagerställena i affärssystemet. Men till vilken nytta fyller modulen om informationen inte kan justeraspå plats? Artikelmodulen tillåter därför användaren att uppdatera artikelinformationendirekt i den mobila enheten, för att med en knapptryckning sedan skicka tillbaka den till affärssystemet. 

Inventering

Den nya, relativt självförklarande modulen Inventering är utvecklad för att underlätta inventeringen på lagret. Med en mobilenhet samt tillhörande streckkodsläsare tillåts användaren öka effektiviteten i inventeringen samtidigt som kvaliteten säkerställs. Eninventeringslista presenteras direkt i den mobila enheten där avvikelser också kan administreras direkt i den mobila enheten. De digitala inventeringslistorna kan enkelt distribueras till flera personer uppdelat på exempelvis artikelgrupp, artikelklassifikation, hyllplats eller lagerställe. Den uppdaterade, digitala,inventeringslistan skickas vid färdigställande in till affärssystemet med en knapptryckning och användaren har därmed skapat det underlag som krävs för affärssystemet.

Lagertransaktion

Med modulen Lagertransaktion ges användaren möjlighet att antingen hantera en redan skapad lagertransaktion från affärssystemet, eller skapa en lagertransaktion själv direkt i den mobila enheten. Att skapa en lagertransaktion i modulen är enkelt, den nyckelinformation som krävs för att genomföra en lagertransaktion är:

  • Från lagerställe
  • Till lagerställe
  • Transaktionsdatum
  • Artikel
  • Antal

Precis som de andra "plockbaserade" modulerna i Adelivery är förfarandet sedan detsamma: En lista med artiklar presenteras, där kolumnen medmottaget antal,är det antal som faktiskthar plockats/skickats.Vid färdigmarkering av lagertransaktionen i får användaren välja i fall lagertransaktionen skall godkännas vilket kommer skapa transaktionsposter i affärssystemet. Vidare administrativt arbetemed lagertransaktionen i affärssystemet är således inte nödvändig.I den nya versionen av Adelivery kommer stöd för fraktbokning i samband med lagertransaktion att implementeras för att minimera administrationen för de tillfällen där lagertransaktionen är förknippad med en fraktbokning.

Övriga justeringar

Förutom den nya designen och modulerna som nämns ovan, introducerar Applitron också streckkodsavläsning via den inbyggda kameran i den mobila enheten. Ett perfekt verktyg till de företag som inte vill använda sig av separata enheter hos lagerpersonalen, och som plockar få antal produkter per order. Den inbyggda skanningsfunktionen kan dock inte mätas med professionella 1D- eller 2D-scanners som är dedikerade för uppgiften, så för de företag med höga krav på skanningshastighet och precision så rekommenderas fortsatt proffsprodukter.

Läs mer om Adelivery här.

Våra senaste nyheter

Nyheter
10 DECEMBER 2020

Marknadsledande distributör eZride väljer..

eZride, ett av de största företagen att sälja el-scootrar i norden har nu valt att implementera Adelivery för förenklad lager- och frakthantering. Företaget tillhandahåller el-scootrar till en...

Nyheter
29 JUNI 2020

KG Sandström lanserar ny e-butik

Färdskrivarexperterna KG Sandström lanserar ny e-butik, utvecklad av Applitron.

Nyheter
27 JUNI 2020

Digitaliseringen av Jordelit

Se när VD'n för Jordelit, Kristoffer Palmlund pratar om organisationens historia och hur de har digitaliserat- och automatiserat sin verksamhet med integrerad e-handel och mobila applikationer med...