This section contains the background image for the mobile version. 

SeaSam Food implementerar produktionshantering i Standard ERP by HansaWorld

Fisk- och skaldjursproducenten SeaSam Food tar steget och implementerar produktionshantering till sitt affärssystem Standard ERP by HansaWorld

Kategorier: Nyheter

SeaSam Food AB är ett svenskt företag som importerar och distribuerar högkvalitativa livsmedelsprodukter från olika delar av världen inom segmentet fisk och skaldjur. De samarbetar med ledande producenter och leverantörer för att erbjuda en bred produktportfölj av både råvaror och färdiga produkter till restauranger, grossister och livsmedelsbutiker i Sverige och övriga Norden.

SeaSam använder sig av affärssystemet Standard ERP by HansaWorld och eftersom de jobbar inom livsmedelsbranschen, som kräver total spårbarhet av sålda varor, gör det Standard ERP till en perfekt produkt med dess batchnummer-hantering och fulla integration mellan de olika funktionerna i systemet.

När de började använda sig av Standard ERP var det primärt funktionerna för: Inköp, Offert, Order, Lager, Fakturering och Redovisning som nyttjades men under våren 2023 har Applitron tillsammans med SeaSam implementerat ytterligare en av flaggskeppsmodulerna, Produktion.

Produktionsmodulen i Standard ERP möjliggör en effektiv hantering av hela produktionsprocessen, från materialplanering till leverans av färdiga produkter. Modulen inkluderar funktioner för produktionsplanering, hantering av produktionsorder, lagerstyrning och kalkylering av kostnader. Precis som de andra modulerna i Standard ERP så är produktionsmodulen integrerad med övriga delar av systemet, vilket ger en sömlös och uppdaterad överblick över hela verksamheten samt full spårbarhet av de ingående råvarornas ursprung på batchnivå.

För SeaSam kommer produktionsmodulen användas för att administrera produktionerna av deras slutprodukter som bland annat skall levereras till kund. Med fördefinierade ”recept” av ingående komponenter och en färdig "ut-artikel" tillåts en smidig hantering som tar hänsyn till batchnumren både på de ingående artiklarna och på de utgående artiklarna som nu blivit en helt ny artikel. Produktionen är också direkt lagerpåverkande åt båda håll.

Läs mer om Standard ERP by HansaWorld och vad Applitron erbjuder eller klicka dig in på vår kontakta oss sida för mer information och kontaktuppgifter.

Appli använder cookies.

Våra cookies används för att samla in information om hur du interagerar med vår webbplats och låter oss komma ihåg dig. Informationen används för att förbättra och anpassa din webbläsarupplevelse och för analyser och statistik om våra besökare både på webbplatsen och i andra medier.