This section contains the background image for the mobile version. 

Aurora by Applitron – en nyckelkomponent i Blomsterbodas expansion

I samband med den enorma expansion som blomsterjätten Blomsterboda genomgått implementerades app-plattformen Aurora, utvecklad av Applitron. Implementeringen av tjänsten har varit en av förutsättningarna för expansionen och har inneburit en fullständig digitalisering av säljarnas arbete såväl som förbättrad driftsäkerhet och funktionalitet.

En medarbetare på Blomsterboda i Göteborg använder Aurora vid orderplock.

Rikstäckande Blomsterboda har en stor säljkår som erbjuder fullservice av blomsteravdelningar i dagligvaruhandeln. Under de senaste åren har de expanderat mycket och snabbt, vilket i somras resulterade i ett behov av att byta ut det gamla handterminalsystemet till ett nytt. Det gamla systemet ersattes av Aurora, Applitrons app-plattform, vilket har effektiviserat arbetet både på lagret och ute i butikerna. Implementering av Aurora har inneburit en fullständig digitalisering av säljarnas arbete och därmed eliminerat pappersanvändningen.

- Digitaliseringsarbetet som gjorts vid implementeringen av Aurora går helt i linje med vårt hållbarhetstänk. Elimineringen av pappersanvändningen har varit ett steg i rätt riktning i detta arbete, vilket har varit mycket viktigt för oss på Blomsterboda, säger Stefan Callendorff, It-Chef på Blomsterboda.

Blomsterbodas Aurora är ett ständigt växande projekt under konstant utveckling som är specialanpassat efter företagets behov. Appen finns i de handterminaler som används av alla Blomsterbodas säljare runtom i landet – idag över 200 stycken. De nya handterminalerna är smartphones utrustade med streckkodsläsare som säljarna sköter allt arbete i. Det tidigare systemet krävde att säljarna hade tre olika enheter – en handterminal, en kvittoskrivare och en telefon, vilket i längden inte var smidigt. Med Aurora har man kunnat eliminera två av tre enheter för att skapa en enkel och smidig användarupplevelse. Bytet har även inneburit en minskad hårdvarukostnad för Blomsterboda som idag är en tredjedel av vad den tidigare varit.

Aurora visar färdiga och kvarstående plocklistor. 

Till en början var tanken att det nya systemet endast skulle behandla ordrar, men har sedan dess utvecklats.

- Användningsområdena för Aurora har utvecklats allt eftersom behovet av plattformen har vuxit. Idag genomsyrar den det mesta av säljkårens och lagerpersonalens arbete.

I handterminalen hanteras idag de flesta order- samt lagerrutiner. Säljarna använder Aurora för returhantering samt ordertagning med digital signering av varumottagning i butik. Lagerpersonal använder tjänsten för inventering, kassationshantering samt sammanställning av samleveranser från centrallager till Blomsterbodas filialer runt om i landet. All information som hanteras i Aurora är synkroniserad med affärssystemet A2, även det utvecklat av Applitron, vilket innebär att hela systemet kontinuerligt uppdateras med korrekt information.

Implementeringen av Aurora hos Blomsterboda har inte bara gett säljare och lagerpersonal ett nytt redskap – det har dessutom inneburit en ny teknisk plattform för den mobila datahanteringen. Den nya plattformen har inneburit att Blomsterboda nu förfogar över ett system som mycket enkelt kan skalas upp till ett stort antal användare. Enkelheten har varit en förutsättning för den expansion Blomsterboda genomgått det senaste året. Bytet till Aurora har även lett till förbättrad driftsäkerhet, funktionalitet och flexibilitet. Interna processer har digitaliserats och automatiserats samtidigt som utskrifter och pappershantering har minskat kraftigt.

- Aurora har varit enkelt för vår personal att lära sig, vilket har varit väldigt tacksamt när vi expanderat så mycket.

Blomvagnar lastas för dagens leverans till dagligvaruhandeln.

Läs mer om Blomsterborda

Läs mer om Aurora 

Våra senaste nyheter

Nyheter
23 JULI 2018

Vänersborgs Vinagentur lanserar ny hemsida

Med en ny och fräsch design satsar Vänersborgs Vinagentur på att nå ut till en bredare kundgrupp.

Nyheter
31 MAJ 2018

Svensk Jordelit lanserar e-butik för..

Med helt ny design och teknik, återlansera Jordelit, Jordelitgarden.se för slutkonsumenter

Nyheter
11 MAJ 2018

Hot Screen ökar effektiviteten med 300 procent..

Hot Screen implementerar ett flytande lagersystem med en skräddarsydd mobilapplikation för att hantera tillväxten.