This section contains the background image for the mobile version. 

Pro Optix utvecklar sina digitala system

Under 2017 har Pro Optix fokuserat på utveckling av sina it-system. Drivande faktorer i utvecklingen har varit: förbättrad tillgänglighet för kunder och optimering av processer i affärssystemet.

Kategorier: Nyheter

Under 2017 har Pro Optix fokuserat på utveckling av sina it-system. Drivande faktorer i utvecklingen har varit: förbättrad tillgänglighet för kunder, optimering av processer i affärssystemet och strävan mot ett papperslöst kontor.

Förbättrad tillgänglighet för kunder

För att underlätta för sina nuvarande och kommande kunder har Pro Optix lagt stor vikt vid sin kundportal, portal.prooptix.se. I portalen kan man, efter inloggning, bland annat se produkter med kundunika priser och aktuellt lagersaldo. Under sommaren och hösten har portalen kompletterats med utökad produktinformation, tekniska specifikationer, utökade filtreringsmöjligheter mm.

Väl inne på en produktsida kan kunden själv skapa offerter med egna utpriser eller själv generera produktdatablad, som utifrån en mall som genererar en PDF med aktuell produktdata för varje artikel. Besök Pro Optix kundportal

Ett naturligt nästa steg för Pro Optix var att förse utvalda återförsäljare med produktinformation i digitalt format. Varje dag autogenereras digital produktinformation från portalen, i ett format utformat för import i återförsäljarens e-butik. Detta ger återförsäljaren tillgång till dagsfärska förändringar i både produktinformation, priser och lagersaldon.

Papperslöst kontor

Helt papperslöst kanske det inte blir med dagens teknik, men det finns många ställen där pappersförbrukningen kan minska avsevärt. Pro Optix har valt att fokusera på ekonomi- och lagerfunktionerna, där det fanns ett par uppenbara papperstjuvar. På ekonomiavdelningen försöker Pro Optix minska antalet fysiska fakturor och istället skicka ut fakturorna via mailad PDF eller e-faktura. En enkel åtgärd som sparar både på miljön och det administrativa arbetet.

En större förändring var införandet av nya digitaliserade lagerfunktioner. Initialt var planen att få bort de utskrivna plocksedlarna. Lösningen blev utleverans-appen Adelivery. Förutom att plocksedlarna försvann så fick man även ökad plocksäkerhet och en automatisering av processflödet vid utleverans. Läs mer om Adelivery

Hos Pro Optix arbetar man, löpande under dagen, med digitala plocksedlar som hanteras direkt från surfplattan eller på lagerdatorn. De flesta av Pro Optix artiklar är uppmärkta med streckkoder innehållande EAN-nummer, serienummer och förpackningsantal. Detta gör det enkelt att skanna artiklarna som då räknas bort från det pågående orderplocket. När en utleverans är färdig och packad, kvitteras den i affärssystemet och fraktbokning sker automatiskt. Fraktetikett och följesedel skrivs ut och därmed är affärssystemet och e-handelsportalen också uppdaterade med transportens fraktsedelsnummer, allt via en knapptryckning på surfplattan. Tidsåtgången, från det att utleveransen är färdigmarkerad på surfplattan, frakten bokad, samtliga utskrifter utskrivna och utleveransen uppdaterad med ett fraktsedelsnummer, där kunden själv kan spåra försändelsen via portalen, är mindre än 10 sekunder.

Kontakta Applitron