This section contains the background image for the mobile version. 

Sunwind Gylling implementerar Adelivery med lyckat resultat

Under våren 2019 har Sunwind påbörjat användning av Applitrons app för lagerhantering – Adelivery. Samtidigt har de även lanserat nya e-butiker, även dessa utvecklade av Applitron.

Sunwind har arbetat med att tillämpa en helhetslösning för att utveckla företagets olika delar. Ett ben i detta är det senaste projektet – implementeringen av appen Adelivery – ett viktigt verktyg för progressionen i lagerhanteringen för företaget som har lager på flera olika platser.

- Adelivery fungerar helt magiskt för oss på Sunwind. Appen har effektiviserat och säkerställt vårt arbete på alla våra lager, vilket var precis det vi ville åstadkomma med implementeringen, säger Inger Tallén, vd på Sunwind.

Adelivery möjliggör hanteringen av allt lagerarbete från en mobil enhet som är utrustad med en integrerad eller extern streckkodsläsare. I appen finns alla plocklistor samlade tillsammans med all information som lagerpersonalen behöver för att säkerställa väl utförda in- eller utleveranser. Vid användning av Adelivery verifieras varje plockad artikel med hjälp av streckkodsskanningen – något som minimerar risken för felplock och därmed även onödiga kostnader för felaktiga leveranser. Efter avslutad inleverans eller utleverans skickas resultatet till affärssystemet som uppdateras automatiskt. Vid färdig utleverans meddelas affärssystemet att leveransen är godkänd för fakturering, samtidigt som frakt bokas – vilket i Sunwinds fall sker med delivery management systemet Consignor. Med andra ord krävs ingen dator under plockprocessen, vilket ökar effektiviteten markant något som varit extra viktigt då Sunwinds huvudlager har flera packstationer utspridda på olika våningsplan. Vid färdigställd fraktbokning styr lagerpersonalen vilken skrivarestation de vill använda från den mobila enheten, där alla fraktdokument sedan skrivs ut.

Med hjälp av en streckkodsläsare skannas artikelns EAN-nummer för ökad plocksäkerhet.

En påbörjad digital plocklista där färgmarkeringar indikerar plockstatus för varje artikel.

När utleveransen har färdigmarkerats skickas den in till affässystemet som automatiskt bokar frakten genom Consignor som i sin tur triggar utskrift av frakhandlingar på tidigare vald packstation.

Sunwind har sitt huvudkontor och butik på Tyresö. Beroende på vart artiklarna finns i lager eller vart artiklarna skall skickas, hanteras delvis utleveranserna från ett mindre lager i anslutning till huvudkontoret.

I och med Sunwinds Adelivery-implementation har ny funktionalitet adderats i både Standard ERP by HansaWorld och Adelivery. Exempelvis kan Sunwinds säljpersonal genom en knapptryckning vid orderhanteringen beräkna fraktkostnaden baserat på ordervärdet samt levernasadressens postnummer. En annan ny funktionalitet som har adderats är möjligheten att i Adelivery ändra kollityp och lägga till tilläggstjänster direkt i den mobila enheten. Fraktbokning med kundens kundnummer via Consignor är en annan funktionalitet som möjliggörs i de fallen som Sunwind drop-shipar åt sina kunder. I dropshipingfallen sker all lagerhantering av Sunwinds personal, men slutkonsumenten får aviseringen från transportbolaget som om e-butiken där produkten beställdes ifrån är avsändaren.

Systemet är ett enkelt sätt att minska felaktiga leveranser och andra tidskrävande uppgifter i plockarbetet samt att säkerställa ordningen på lagret. Det är även mycket användarvänligt då systemet är självinstruerat, något som kommer vara särskilt viktigt för Sunwind då de tar in extra personal under högsäsong. Extrapersonalen har inte fullt lika mycket kunskap om produkterna eller lagret som de ordinarieanställda och kommer nu enkelt kunna följa Adeliverys pedagogiska instruktioner för att slutföra en in- eller utleverans.

- Processen att ta in ny och extrapersonal kommer verkligen underlättats av Adelivery eftersom att det är så enkelt att följa de instruktioner som appen ger. Upplärningstiden för ny personal kommer bli minimal, vilket gör att den totala effektiviteten kommer öka.

Här kan ni läsa mer om hur Adelivery funkar och hur tjänsten kan underlätta arbetet på ert lager.

Våra senaste nyheter

Nyheter
24 APRIL 2019

Aurora by Applitron – en nyckelkomponent i..

I samband med den enorma expansion som blomsterjätten Blomsterboda genomgått implementerades app-plattformen Aurora, utvecklad av Applitron. Implementeringen av tjänsten har varit en av...

Nyheter
6 MARS 2019

TS Design & Produktion AB väljer Applitron som..

Applitron får jobbet som partner åt TS Design och produktion, ett samarbete som innefattar en helhetslösning från hosting och support till utveckling av affärssystem och e-butiker.

Nyheter
19 FEBRUARI 2019

Applitron lanserar fler integrerade e-butiker

Sunwind AB och Sunwind OY lanserar nya integrerade e-butiker för B2B-marknaden i Sverige och Finland, utvecklade av Applitron.