This section contains the background image for the mobile version. 

Adelivery – en nyckelkomponent i Jordelits lagerhantering

För svenska Jordelit, som är Sveriges största leverantör av grönyteprodukter till den professionella marknaden, ställs det förutom höga krav på produkterna även höga krav på orderflöde och leveransprecision. Företaget är i konstant utveckling och det senaste tillskottet i utvecklingsarbetet har varit implementeringen av Adelivery.

Kategorier: Nyheter

Presentation av plocklista vid utleverans i de mobila enheterna. Till vänster visas arbete med en vald utleverans där status är markerad i färg och till höger visas återrapportering till affärssystemet, som i Jordelits fall är StandardERP by HansaWorld.

Under våren och sommaren 2019 har Jordelit implementerat Applitrons app Adelivery – en enkel och smidig tjänst för lagerhantering. För Jordelit har implementeringen av Adelivery varit avgörande i utvecklingen mot en mer kostnadseffektiv och smidig lagerhantering.  Implementeringen har inneburit digitalisering av de administrativa delarna i orderplocket, så som att bocka av plockade artiklar, samt att lagermedarbetaren direkt i den mobila enheten kan fylla i aktuell transportdata som är nödvändig för fraktbokning. I Adelivery har även integrationer med fraktbokningstjänster möjliggjorts – något som minimerar extra administration samt kortar ledtiden på orderplock från start till utskriven fraktetikett och mailavisering till kund.

Då Jordelit arbetar med skrymmande artiklar samt erbjuder sina kunder ett stort produktutbud, ställs företaget hela tiden inför utmaningar i lagerhållningen med sitt stora lager. Förutom detta är Jordelits försäljning säsongsbaserad, vilket innebär att antalet lagerarbetare på lagret ökar under högsäsong. För att underlätta upplärningsprocessen för de säsongsanställda lagerarbetarna, som inte alltid har lika bra koll på lagerplatser eller produkter, önskades ett okomplicerat och pedagogiskt system som gör det enkelt att hantera lagret med så låg felstatistik som möjligt.

Jordelit valde att implementera Adelivery, ett verktyg som är enkel att arbeta i, både vid in- och utleveranser, för såväl nya som erfarna lagerarbetare. Ordrar skickas löpande ut under dagen genom systemet som fördelar orderplocken till respektive lagermedarbetare. I Adelivery presenteras all relevant information som lagerarbetaren behöver för att skapa en in- eller utleverans. Avvikelser registreras direkt i appen och när plocket är klart meddelas medarbetaren genom att den valda raden byter färg från gul (påbörjad) till grön (färdig). Genom att meddela lagermedarbetaren direkt vid avvikelser minskas risken för felplock och felaktiga leveranser, vilket leder till ett mer effektivt och säkert arbete på lagret – och självklart även nöjdare kunder.

När orderplocket är färdigt uppdateras affärssystemet, Standard ERP by HansaWorld, med den information som samlats i den mobila enheten. Givet att informationen från orderplocket är korrekt bokar affärssystemet automatiskt frakt hos ett transportbolag genom delivery management systemet Consignor

Läs mer om hur vi arbetar med Jordelit här