This section contains the background image for the mobile version. 

IsiComs expansion möjliggörs av integrerade och automatiserade systemlösningar

IsiCom storsatsar med ett utökat produktsortiment samt expanderar till grannländerna Danmark och Norge. Satsningarna har möjliggjorts av integrerade och automatiserade systemlösningar tillhandahållna av Applitron.

Kategorier: Nyheter

IsiComs största leverantör, Plantronics, slogs tidigare i år ihop med konferenssystemsleverantören Polycom. Tillsammans har verksamheterna bildat det nya varumärket Poly. Poly tillhandahåller ett brett produktsortiment inom kommunikationsutrustning. Sammanslaget innebär i sin tur att även IsiCom fått ett utökat produktsortiment – de tillhandahåller numera även konferensutrustning utöver headsets.

Företaget har även satsat på expansion av den egna verksamheten, vilket innebär att IsiCom nu även finns i Danmark och Norge. I Danmark har de köpt upp branschpartnern Ergotel A/S och i Norge har de startat en ny verksamhet. Uppköpet av Ergotel medförde att IsiCom ABs affärssystem, StandardERP by Hansaworld, behövde integreras med Ergotels befintliga affärssystem Navision ­­– något som var nödvändigt för att skapa smidiga flöden mellan de två bolagen. Uppstarten av den nya verksamheten i Norge har inneburit ett behov av uppgradering av IsiComs befintliga StandardERP-installation till en multiföretagsuppsättning. Multiföretagsuppsättningen innebär att de två företagens flöden är integrerade med varandra för att minimera det manuella arbetet. Det norska bolaget har även fått en ny, integrerad e-butik för den norska marknaden ­– även den utvecklad och implementerad av Applitron.

Orderingångarna från de från de danska och norska företagen sker primärt genom e-butikerna för respektive verksamhet. När en order läggs i det danska respektive norska systemet skapas automatiskt ett internorderflöde till IsiCom AB, detta då all lager och leveranshantering sker centralt från huvudkontoret i Göteborg. Hanteringen av det utökade lager- och leveransarbetet har möjliggjorts utifrån Applitrons lagerhanteringsapp Adelivery, där plock och fraktbokning sker direkt i den mobila enheten.

Läs mer om IsiCom och hur vi arbetar med dem här